Vier van de tien 55-plus huishoudens heeft inmiddels elektrische fiets; 70% één of meer gewone fietsen

In 2018 zei 11% van de 55-plussers dat ze dagelijks de e-bike gebruikten, 23% reed (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets. In 2019 zeiden vier op de tien mensen van 55 jaar of ouder minimaal één elektrische fiets in hun huishouden te hebben. Bijna zeven op de tien 55-plussers hadden één of meer gewone, niet-elektrische, fietsen thuis staan. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek met cijfers uit 2018 en 2019.

Het bezit van een elektrische fiets onder 55-plussers was in 2019 het hoogst onder 65- tot 75-jarigen, van hen had 45% minstens één e-bike in hun huishouden. Van de 55- tot 65-jarigen en de 75-plussers had respectievelijk 37 en 36% een e-bike thuis. De 65- tot 75-jarigen gebruikten de e-bike ook iets vaker dan de rest van de 55-plussers, in 2018 zei 14% van hen hier (vrijwel) dagelijks op te rijden. Bij 55- tot 65-jarigen en 75-plussers was dit 10%.

De gewone fiets is echter nog altijd populairder dan de elektrische fiets onder de 55-plussers. Van deze groep hadden 55- tot 65-jarigen in 2019 met 79% het vaakst minimaal één gewone fiets in het huishouden. Van de 65- tot 75-jarigen had 67% minstens één gewone fiets en van de 75-plussers 46%. Ruim een kwart (26%) van de 55- tot 65-jarigen en de 65- tot 75-jarigen fietste in 2018 (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets. Van de 75-plussers zei 14% (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets te fietsen.

Gezondheidsprobleem belangrijke reden om niet te fietsen op gewone fiets

Van de 55-plussers die nooit op een e-bike fietsten, gaf 53% in 2019 aan meestal op een gewone fiets te fietsen. Andersom fietsten degenen die nooit op een gewone fiets reden vaak wel op een e-bike (39%). Daarnaast gaven mensen relatief vaak aan vanwege gezondheidsproblemen niet (meer) op een gewone fiets te fietsen. 28% van de 55-plussers die nooit op een gewone fiets fietsten, gaven daar een slechte gezondheid als reden voor, bij de e-bike gold dit voor 10% van degenen die nooit op een e-bike fietsten.

Niet durven fietsen werd door 10% van degenen die nooit een gewone fiets gebruikten als belangrijkste reden hiervoor genoemd en door 7% van degenen die nooit een elektrische fiets gebruikten. Negen procent zei niet op een elektrische fiets te fietsen, omdat ze die te duur vinden. Deze reden wordt (vrijwel) niet genoemd door de groep die de gewone fiets niet gebruikt. Daarnaast zegt 2% niet op een gewone fiets te fietsen, omdat zij nooit hebben leren fietsen.

Invloed van coronacrisis

De gegevens in dit nieuwsbericht hebben betrekking op de periode vóór de coronacrisis. Inmiddels is duidelijk dat deze crisis gepaard gaat met veranderingen in de verkeersmobiliteit. Zo is er bijvoorbeeld minder met het openbaar vervoer gereisd. Op dit moment zijn nog geen actuele gegevens beschikbaar over de verkeersmobiliteit van 55-plussers tijdens de coronacrisis. Dergelijke gegevens komen naar verwachting medio 2021 beschikbaar.