Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Een betrouwbaar en actueel UBO-register is belangrijk in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Financiële instellingen zijn dan ook groot voorstander van zo’n register. Maar doordat zij nu niet kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens, helpt het register niet in de strijd tegen witwassen en zorgt voor onnodig hoge administratieve lasten.

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) hebben daarom in een paper de problemen met het register beschreven en vragen de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar, werkbaar en betaalbaar UBO-register. Het is daarbij belangrijk dat de Kamer van Koophandel (KvK) en het Bureau Economische Handhaving (BEH) de controle intensiveren op de juistheid en volledigheid van de in het UBO-register opgenomen gegevens. Een gebrekkig UBO-register betekent niet alleen veel werk voor financiële instellingen, maar is ook in het nadeel van klanten omdat het acceptatie en soepele dienstverlening bemoeilijkt. Het paper is in maart naar de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën gestuurd. Dit heeft nog niet geleid tot een gesprek.

Wel voert het ministerie van Financiën inmiddels een onderzoek uit naar de in het paper benoemde problemen over de verschillen in de UBO-gegevens van financiële instellingen en de gegevens die in het UBO-register staan. De brancheorganisaties horen graag welke stappen het ministerie gaat zetten om de problemen op te lossen.

Het UBO-register
Op 27 september 2020 is het UBO-register in Nederland ingevoerd, gebaseerd op Europese regelgeving. Het register moet financieel-economische criminaliteit voorkomen zoals witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Wwft-instellingen; levensverzekeraars, banken en betaalinstellingen moeten bij het uitvoeren van UBO-onderzoek (verplicht) gebruikmaken van het UBO-register, mogen niet op de gegevens uit het register vertrouwen en zijn verantwoordelijk gemaakt voor een kwaliteitscontrole daarop door het verplicht terugmelden van afwijkingen.