Veel aandacht voor volmachtkanaal in eindejaarsuitgave Risk & Business Magazine

 

Gisteren (27 december jl.) is een nieuwe editie verschenen van Risk & Business Magazine. In de laatste uitgave van 2018 wordt veel aandacht besteed aan de volmachtmarkt.  Zo wordt stil gestaan bij de uitkomsten van de performancemonitor Volmacht 2017 van de NVGA en geeft onderzoeker Arthur Goes (KoKo Group) aan de hand van de uitkomsten zijn persoonlijke visie op de volmachtmarkt. Daarnaast wordt uitgebreid stil gestaan bij de position paper ‘Volmachten’ waarin de verzekeraarsorganisatie onder meer aangeeft dat er een nieuw beloningssysteem moet komen voor volmachten.

In de 30 pagina’s tellende uitgave wordt verder aandacht besteed aan de performance- en distributiemonitor van IG&H over de zakelijke schademarkt, de krachtenbundeling van Troostwijk Groep en Burghgraef van Tiel & Partners, de Schade App.nl als goed werkend alternatief voor het digitaal Europees Schadeformulier en een bijdrage van René Hage, lectoraat brandpreventie met als titel ‘Tien jaar fatale woningbranden: tijd voor aanscherping wetgeving’.

Verder omvat de uitgave interviews met insurance manager Gerjan Delhaas (Unilever) die twee keer genomineerd is als ‘Rising Star of the Year’, Leon Aelmans (BosBoon Expertise) over de bijzondere combinatie van techniek en letsel, Dianne Bleeker (Bleeker Training & Advies) over ‘de onderbelichte kant van het prachtige vak van schade-expert’ en met de nieuwe NIVRE-voorzitter Hans de Hoog, die zijn visie geeft op de schade-expertisemarkt en de rol van het NIVRE daarin.

De uitgave wordt gecompleteerd met een artikel over Liberty Specialty Markets, dat na de integratie van de Ironshore-portefeuille  een prominentere rol wil vervullen bij de verzekering van CAR-, EAR- en transportrisico’s, en het verhaal van Omar Alshahed, de Syrische vluchteling die via een openbare sollicitatie op LinkedIn uiteindelijk zijn gewenste baan kreeg in de verzekeringsbranche: als acceptant bij VIVAT.

De volledige uitgave van Risk & Business Magazine kunt u hier inzien: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2018/12/RB_8_2018.pdf.