Toename nieuwe vacatures in 2021 voor alle beroepen

Na een periode van zes jaar waarin het aantal nieuwe vacatures onafgebroken toenam, daalde het in 2020 met 241.000 tot 1,0 miljoen. In 2021 nam het aantal ontstane vacatures weer toe met 400.000 tot 1,4 miljoen, het hoogste aantal sinds het begin van de meting. Deze toename was in alle beroepsklassen zichtbaar. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt.

In 2020 was in alle beroepsklassen sprake van een afname van het aantal nieuwe vacatures. In de bedrijfseconomische en administratieve beroepen nam het aantal ontstane vacatures met 54.000 het sterkst af, om in 2021 weer met bijna 90.000 toe te nemen tot 255.000. Bij de dienstverlenende beroepen was met ruim 50.000 minder nieuwe vacatures in 2020 ook een sterke afname. Ook deze beroepsgroep herstelde in 2021, met bijna 49.000 meer ontstane vacatures.

Vooral veel nieuwe vacatures in de horeca

De toename van het aantal nieuwe vacatures is terug te zien in alle bedrijfstakken. Vooral in de horeca ontstond er in 2021 meer vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen: in 2019, voor de coronacrisis, ontstonden er 15,800 nieuwe vacatures, in 2020 daalde dit tot 6,5oo, en in 2021 liep dit weer op tot 15,6oo. Voor dienstverlenende beroepen zoals koks, barpersoneel en keukenhulpen ontstonden in 2019 69,9 duizend nieuwe vacatures, dit halveerde in 2020, en nam weer toe tot 71,9 duizend in 2021.

Vraag naar personeel detailhandel hersteld

De bedrijfseconomische en administratieve beroepen kenden in 2021 binnen de detailhandel de sterkste toename: 32,7 duizend nieuwe vacatures, tegen 16,4 duizend in 2020. Dit aantal is hoger dan de 22,7 duizend vacatures in pre-coronajaar 2019. De commerciële beroepen vormen binnen de detailhandel de grootste beroepsgroep. De vraag naar personeel voor deze beroepsgroep nam in 2020 af tot 60,200 nieuwe vacatures, ruim 21.000 (een kwart) minder dan een jaar eerder. In 2021 herstelde de vraag naar werknemers voor deze beroepsgroep weer, en openden er 73,100 nieuwe vacatures.