TLN: Transport- en logistieke sector ziet omzet met een derde teruglopen door Coronacrisis

Het Coronacrisis laat ook flinke sporen na in de transport- en logistieke sector. Op basis van een marktinventarisatie (de eerste TLN-coronamonitor) onder meer dan 1.100  bedrijven in deze sectoren meldt brancheorganisatie TLN dat 71% van de bedrijven omzetverlies heeft geleden en dat zij sinds 1 maart jl. gemiddeld de omzet met een derde (32,4%) hebben zien afnemen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Op de vraag hoe zij op een schaal van 1 tot 10 de kans inschatten dat zij in deze crisis overeind blijven volgt een gemiddelde score van 7,5. Een van de vijf bedrijven (21%) geeft aan gebruik te hebben gemaakt van de nood- en hulpmaatregelen van de overheid.

TLN meldt dat de verliezen verschillen per marktsegment. Waar het vervoer van levensmiddelen redelijk op niveau is gebleven, is bijvoorbeeld het vervoer van personenauto’s of sierteelt nagenoeg stil komen te liggen. Beide sectoren melden dan ook een verlies van maar liefst 90%. Ook het containervervoer over de weg kreeg de afgelopen weken een verlies van 75% voor de kiezen, terwijl de bouwlogistiek, koeriers en verhuizers het met gemiddeld 60% minder omzet moeten doen.

Bijna een kwart (22%) van de bedrijven geeft aan gedwongen te zijn afscheid te nemen van medewerkers als gevolg van de crisis. In één op de negen gevallen gaat het om een personeelsreductie van meer dan een derde; bij 15% krimpt het personeelsbestand met 20 tot 30%, bij een derde (32%) met 10 tot 19% en bij de meeste bedrijven (42%) met minder dan 10%.

 Op de vraag wat de invloed is van het Coronacrisis op de bedrijfsactiviteit ‘Transport en expeditie’ antwoordt 38% met ‘minder werk bij bestaande klanten’, 15% met ‘geen werk voor mijn werknemers’, 14% met ’zorgen over liquiditeit’ , 7% met ‘minder klanten’ en 5% met ‘klanten voeren druk uit op de tarieven’.  Daar staat tegenover dat 5% meer werk krijgt van bestaande klanten,  2% te weinig werknemers heeft voor het uit te voeren werk en 1% hierdoor juist meer klanten heeft gekregen.

Met betrekking tot dezelfde vraag antwoordt 29% van de respondenten uit de  bedrijfsactiviteit ‘Transport en warehousing’  dat zij minder transportopdrachten krijgen van bestaande klanten, dat 13% geen werk heeft voor zijn werknemers en dat een zelfde percentage met minder warehousing wordt geconfronteerd. Andere gevolgen van de Coronacrisis die worden genoemd zijn: zorgen over liquiditeit (10%), minder klanten (8%) en klanten voeren druk uit op transporttarieven (5%) en op de warehousetarieven (1%). De meer positievere antwoorden waren: meer warehousing en meer transport bij bestaande klanten (beide 6%). Te weinig werknemers voor het uit te voeren werk (2%) en meer klanten (1%).