Steeds meer Nederlanders willen auto kopen of verkopen


Steeds meer Nederlanders hebben de intentie om een auto te kopen (64%) in vergelijking met mei (56%) en juni (60%) dit jaar. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van AutoScout24,  online portal voor gebruikte en nieuwe auto’s. Ook geven Nederlanders aan minder ongerust te zijn als het aankomt op het kopen (16%) of verkopen (17%) van een voertuig en vinden zij autobezit ten tijde van de coronacrisis nog steeds erg belangrijk (60%).

Voor drie op de vijf Nederlanders is een eigen voertuig in de coronacrisis nóg belangrijker geworden om van A naar B te reizen. Waar in juni 70% van de Nederlanders aangaf het openbaar vervoer te vermijden, doet op dit moment nog 60% dat. Bijna de helft (46%) geeft aan geen gebruik te maken van huur- en deelauto’s, daar waar dit percentage in juni nog op 56% lag.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht deze opvallende ontwikkeling toe: “Terwijl de coronacrisis voortduurt, blijft het bezitten van een eigen auto voor veel Nederlanders nog steeds erg belangrijk. De vraag naar gebruikte auto’s blijft toenemen, terwijl het aanbod dit niet kan bijbenen. Dit zien we ook terug in onze cijfers. Sinds COVID-19 hebben we meer leads dan ooit richting de autobedrijven gestuurd.”

Bezorgdheid maakt plaats voor alternatieven
Slechts een vijfde (21%) van de Nederlanders geeft aan een auto-aankoop uit te stellen door de COVID-19-situatie en een kwart wil zich momenteel niet voor een langere periode binden aan een voertuig. Toch zijn Nederlanders over het algemeen iets minder onzeker door COVID-19 dan voorheen; op dit moment zegt 28% onzeker te zijn, wat in mei nog op 35% lag.

De huidige situatie heeft ervoor gezorgd dat men met een positievere blik kijkt naar alternatieven voor de klassieke bezichtiging en aankoop van auto’s. Op AutoScout24 is het mogelijk een voertuig te kopen middels OneClick Light: het gehele koopproces vindt online plaats, inclusief het tekenen van het koopcontract, de betaling en aflevering aan huis. In tijden als deze vindt bijna een derde van de Nederlanders (29%) het digitaal aanschaffen van een auto een goede manier. Daarnaast geeft 70 procent aan 360° foto’s van de auto een goed alternatief te vinden voor het fysiek bekijken van een voertuig. “Deze nieuwe features lijken het aankoopgedrag positief te hebben beïnvloed”, aldus Gómez y Maseland.

   Mei  Juni  September  
 Eigen auto belangrijker door crisis  57%  64%  60%
 Momenteel OV vermijden  71%  70%  60%
 Momenteel huurauto’s en deelauto’s vermijden  58%  56%  46%
 Wil auto kopen  56%  60%  64%
 Auto-aankoop uitgesteld  26%  14%  21%
 Onzeker door coronasituatie  35%  27%  28%

Intentie om auto te kopen wederom gestegen
Steeds meer Nederlanders hebben de intentie om een auto te kopen (64%) in vergelijking met mei (56%) en juni (60%) dit jaar. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van AutoScout24,  online portal voor gebruikte en nieuwe auto’s. Ook geven Nederlanders aan minder ongerust te zijn als het aankomt op het kopen (16%) of verkopen (17%) van een voertuig en vinden zij autobezit ten tijde van de coronacrisis nog steeds erg belangrijk (60%).

Voor drie op de vijf Nederlanders is een eigen voertuig in de coronacrisis nóg belangrijker geworden om van A naar B te reizen. Waar in juni 70% van de Nederlanders aangaf het openbaar vervoer te vermijden, doet op dit moment nog 60% dat. Bijna de helft (46%) geeft aan geen gebruik te maken van huur- en deelauto’s, daar waar dit percentage in juni nog op 56% lag.

Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht deze opvallende ontwikkeling toe: “Terwijl de coronacrisis voortduurt, blijft het bezitten van een eigen auto voor veel Nederlanders nog steeds erg belangrijk. De vraag naar gebruikte auto’s blijft toenemen, terwijl het aanbod dit niet kan bijbenen. Dit zien we ook terug in onze cijfers. Sinds COVID-19 hebben we meer leads dan ooit richting de autobedrijven gestuurd.”

Bezorgdheid maakt plaats voor alternatieven
Slechts een vijfde (21%) van de Nederlanders geeft aan een auto-aankoop uit te stellen door de COVID-19-situatie en een kwart wil zich momenteel niet voor een langere periode binden aan een voertuig. Toch zijn Nederlanders over het algemeen iets minder onzeker door COVID-19 dan voorheen; op dit moment zegt 28 procent onzeker te zijn, wat in mei nog op 35 procent lag.

De huidige situatie heeft ervoor gezorgd dat men met een positievere blik kijkt naar alternatieven voor de klassieke bezichtiging en aankoop van auto’s. Op AutoScout24 is het mogelijk een voertuig te kopen middels OneClick Light: het gehele koopproces vindt online plaats, inclusief het tekenen van het koopcontract, de betaling en aflevering aan huis. In tijden als deze vindt bijna een derde van de Nederlanders (29%) het digitaal aanschaffen van een auto een goede manier. Daarnaast geeft 70 procent aan 360° foto’s van de auto een goed alternatief te vinden voor het fysiek bekijken van een voertuig. “Deze nieuwe features lijken het aankoopgedrag positief te hebben beïnvloed”, aldus Gómez y Maseland.

   Mei  Juni  September  
 Eigen auto belangrijker door crisis  57%  64%  60%
 Momenteel OV vermijden  71%  70%  60%
 Momenteel huurauto’s en deelauto’s vermijden  58%  56%  46%
 Wil auto kopen  56%  60%  64%
 Auto-aankoop uitgesteld  26%  14%  21%
 Onzeker door coronasituatie  35%  27%  28%