RiskCongresPublicValues over risicomanagement in de publieke sector; korting voor lezers Risk & Business

Op donderdag 6 april 2017 a.s.  vindt het RiskCongresPublicValues plaats in het conferentiecentrum van New Babylon, nabij het Centraal Station in Den Haag.  Het congres, dat van 12.00 tot 18.00 uur duurt, is bestemd voor bestuurders, commissarissen en beleidsmakers uit de publieke sector, zoals gemeentes, provincies, rijksoverheid, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. De bijeenkomst heeft als thema                 ‘Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet!’. Lezers van Risk & Business die het congres bij willen wonen, krijgen een korting van 50 euro op de inschrijvingsprijs.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op de vraag wat voor de beleidsmakers en beleidsbepalers.de uitdagingen zijn voor het jaar 2020 in de publieke sector op het gebied van Risk & Compliance. Het programma van de interactieve bijeenkomst staat in het teken van de publieke sector, waarin het voldoen aan de uitgevaardigde regels over risicomanagement (en compliance)  hoog op de agenda staat.

Programma

Na het welkomstwoord door Content directeur Piet Klop en Congresvoorzitter Michel Klompmaker, kunnen de deelnemers kiezen uit één van de drie lunchworkshops:

1.    ‘Beheersing beheerst’, lezing verzorgd door Roel Korsmit van Adlasz in samenwerking met Checkpoint IC over hoe je onder druk van decentralisatie effectiever en efficiënter kunt werken. Moderator is Mark van de Weijer;

2.    ‘Risicobeheersing, oplossingen waar verzekeren één van de mogelijkheden is en continuïteit in bedrijfsvoering’.  Workshop wordt verzorgd door Klaas Norel van Meeùs; moderator is Dina-Perla de Winter;

3.    Lunchworkshop verzorgd door Oracle Nederland. Het exacte onderwerp van de lunchworkshop wordt binnenkort bekend gemaakt. De moderator is Wouter Swolfs. 

Aansluitend is er plenair een interactief programma met als titel ‘Risicomanagement anno 2020’ met drie keynote-speakers, gevolgd door het debat tussen de keynotes, de experts en het publiek  onder leiding van Piet Klop en moderator Felicitas Crutzen. De  keynotes wordt verzorgd door Karin Hubert, directeur Finance & Control van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Chris Ravensbergen, Adviseur Risk Manager van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Bernd Veldman, wetenschapper en werkzaam bij de Belastingdienst, waarbij laatstgenoemde zijn verhaal zal houden vanuit het perspectief van de toezichthouder. Bij de discussie wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van het Expert Panel, onder andere bestaande uit Pauline Voortman (Trustworks), Edwin Beumer (RISKID) en Thimmo van Garderen van BNG Bank.

Vervolgens wordt er een film vertoond over een onderbelicht thema:  de noodzaak van digitale transformatie en de risico’s daarvan, die grote gevolgen kunnen hebben, direct gevolgd door de inhoudelijke discussie over deze film over de risico’s voor de publieke sector. Hieraan wordt meegewerkt door o.a  Kenny van Ierlant en een Expert Panel onder leiding van moderator Wouter Swolfs. Het officiële programma wordt afgesloten met een interactieve voordracht met als titel ‘Een moeilijk gesprek: nooit leuk, maar wel noodzakelijk’, waarin wordt ingegaan op de moeilijke gesprekken die soms gevoerd moeten worden met toezichthouders. ‘Hoe zo’n gesprek aan te gaan, wat zijn de valkuilen?’ Ron Brummans  begeleidt commissarissen en directieleden bij de voorbereiding van zulke gesprekken. Onder zijn leiding zullen in de vorm van een rollenspel met Piet Klop de dilemma’s besproken en toegelicht worden. Het rollenspel zal worden ondersteund door Caroline van Weert. Het Congres wordt om 17.15 uur afgesloten met een netwerkborrel. Lezers van Risk & Business die het congres willen bijwonen kunnen een korting op de inschrijvingsprijs ontvangen van 50 euro. Mail hiervoor naar Chris Ravensbergen: chris.ravensbergen@vng.nl onder vermelding van ‘riskenbusiness korting RCP’.