Reaal organiseert bijeenkomst over het veranderende klimaat

Reaal organiseert voor de met haar samenwerkende adviseurs op 24 januari a.s. op de TU Delft een zogeheten Reaal Connect bijeenkomst over de noodzaak van preventie op klimaatverandering. “In één middag praten wij je bij over de veranderingen van het klimaat en de rol die verzekeraars, klant en jij als adviseur daarbij kunnen spelen”, aldus de verzekeraar in de uitnodiging.

Als sprekers treden op ir. Gerrit Hiemstra, één van Nederlands’ bekendste meteorologen en tevens weerpresentator bij het NOS Journaal, ir. Gerrit Hiemstra, die zal ingaan op de klimaatverandering, de gevolgen en vooruitzichten en de daarbij behorende risico’s. Edwin Grutterink, General Manager P&C VIVAT en tevens belast met de portefeuille Klimaat binnen het Verbond van Verzekeraars, zal de rol van de klant, adviseur en verzekeraar bij klimaatverandering uiteenzetten en ingaan op het beleid van VIVAT t.a.v. klimaatveranderingen.  Marjan Kreijns, Head of Project Management Department at Valoriation Centre TU Delft, neemt vervolgens de aanwezigen mee voor een rondleiding bij de Waterstraat, een omgeving waar  verschillende innovatie(s) aanwezig zijn die op de klimaatverandering inspelen.

De bijeenkomst om half een met een inlooplunch en wordt omstreeks 17.00 uur afgesloten met een netwerkborrel.