Prijzen bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald

In het vierde kwartaal van 2022 zijn de prijzen van bestaande koopwoningen in alle provincies gedaald ten opzichte van het kwartaal er voor. Het aantal woningtransacties is in tien van de twaalf provincies gestegen in vergelijking met het derde kwartaal. Ook van alle woningtypen daalden de prijzen. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in het vierde kwartaal van 2022 met 2,4% gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is de eerste prijsdaling in 9 jaar. In alle provincies daalden de prijzen. Dat is na het tweede kwartaal van 2013 niet meer voorgekomen. Met 3,9% was de prijsdaling het grootst in Utrecht. Het kleinst was de daling in Limburg (1,2%).

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 5,1% duurder. Een kwartaal eerder was de prijsstijging op jaarbasis 11,9%. In het vierde kwartaal van 2022 kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 415.546 euro.

Aantal woningtransacties stijgt in meeste provincies

Het aantal bestaande koopwoningen dat van eigenaar wisselde in het vierde kwartaal van 2022 bedroeg 51.345. Dat was 1,8% meer dan een kwartaal eerder. In 10 provincies steeg het aantal transacties. Alleen in Flevoland en Utrecht niet. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2021 lag het aantal transacties in Nederland 2,8 % lager.

Ook in de vier grootste steden van Nederland daalden de prijzen van bestaande koopwoningen ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. Utrecht noteerde in het vierde kwartaal van 2022 met 6,3% de grootste daling. Alleen in Rotterdam was de daling met 1,7% kleiner dan gemiddeld in Nederland. Het aantal woningtransacties nam in Den Haag en Amsterdam toe ten opzichte van het derde kwartaal van 2022, maar daalde in Utrecht en Rotterdam.

Prijsdaling appartementen het grootst

Van alle woningtypen zijn de prijzen gedaald vergeleken met een kwartaal eerder. De prijzen van appartementen daalden met 3,8% het sterkst in het vierde kwartaal van 2022. De prijsdaling van vrijstaande huizen was het kleinst (1,8%). Het aantal transacties van appartementen en vrijstaande huizen is gestegen. Van de overige woningtypes zijn er minder van eigenaar gewisseld dan in het derde kwartaal.

Prijsstijging koopwoningen in december opnieuw kleiner

Bestaande koopwoningen waren in december 2,7% duurder dan een jaar eerder. Een maand eerder bedroeg de stijging 4,9%. Het is de laagste prijsstijging jaar op jaar in ruim 7 jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2022 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 13,6 procent duurder dan in 2021. De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Ten opzichte van november is de prijsindex bestaande koopwoningen in december met 2,3% gedaald. Dat is de grootste daling in 10 jaar. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend, tot augustus 2022. Sindsdien is de prijsindex vijf maanden op rij gedaald. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in december ruim 90% hoger. De gemiddelde transactieprijs van een woning was in december 401.436 euro.

Het Kadaster maakte bekend dat het in december 21.336 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 4% meer dan een jaar eerder. In 2022 zijn 193.103 woningen verkocht, bijna 15% minder dan in 2021.