Ondernemers positief over 2019

In het niet-financiële bedrijfsleven verwachten in 2019 meer omzet, uitbreiding van het personeelsbestand en hogere investeringen dan in 2018. Naast de positieve verwachtingen voor 2019 geven steeds meer bedrijven aan last te hebben van personeelstekort. Aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 werd 26% van de ondernemers hierdoor belemmerd bij de bedrijfsactiviteiten. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op grond van de Conjunctuurenquête Nederland.

De ondernemers zijn positief over de omzet die zij in 2019 verwachten te behalen. Per saldo verwacht 30,4% van de bedrijven omzetgroei. In de detailhandel is het optimisme het grootst. Daar verwacht 43,1% dat de omzet groeit. De informatie- en communicatie sector volgt op de tweede plaats met 41,8%, gevolgd door de groothandel en handelsbemiddeling (39,6%), de bouwnijverheid (33%) en de zakelijke dienstverlening (32%). Het minst positief zijn de sectoren horeca (16,8%) en land- en bosbouw en visserij (15,5%); de sector delfstoffenwinning is zelfs negatief gestemd over de toekomst en verwacht 28,5% zelfs een omzetdaling.

Werkgelegenheid

Ook over de werkgelegenheid is het bedrijfsleven positief gestemd. Per saldo 17,2% van de bedrijven verwacht het personeelsbestand volgend jaar uit te breiden. De vraag naar personeel is het grootst in de sector informatie en communicatie (31,4%), gevolgd door de bouwnijverheid 29,2%) en de zakelijke dienstverlening (20,7%). De investeringen zullen in 2019 naar verwachting bij 19% van de bedrijven hoger uitvallen dan in 2018, 11% van de ondernemers voorziet lagere investeringen.

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 werd 26% van de bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode onafgebroken gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog door minder dan 5% van de bedrijven genoemd als belemmerende factor.

In de vervoersector (34,8%) en de zakelijke dienstverlening (34,7%) meldde de meeste ondernemers dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Ook in de bouwsector (31,8%), de horeca (30,3%) en de sector informatie en communicatie (28,2%) zijn de personeelstekorten bovengemiddeld. In de delfstoffenwinning werden personeelstekorten het minst genoemd (12,1%), gevolgd door de land- en bosbouw en visserij (15,1%), de detailhandel (16%) en de groothandel (17,7%).

ondernemers,

Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich aan het begin van het vierde kwartaal van 2018 met 13,4 iets lager dan een kwartaal eerder, maar nog steeds op een historisch hoog niveau. In het eerste kwartaal van 2018 bereikte het met 18,9 het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.

Het vertrouwen van de ondernemers in de bouwsector is aan het begin van het vierde kwartaal uitgekomen op 33,3. Daarmee is deze sector het meest positief gestemd van alle sectoren in het niet-financiële bedrijfsleven. In de groothandel is het ondernemersvertrouwen met 18,4 bovengemiddeld, maar door minder positieve signalen over de omzet ligt de vertrouwensindicator wel bijna 10 punten lager dan in het derde kwartaal. Ook in de informatie en communicatie, zakelijke dienstverlening en de sector verhuur en handel van onroerend goed is het vertrouwen sterk gedaald.