Omzetgroei transportsector houdt aan (+5%); binnenvaart groeit met bijna 13% het hardst

 In de transportsector groeide de omzet in 2018 met 5%. Het sterkst was de omzetgroei in de binnenvaart. Door de sterke omzetstijging in het vierde kwartaal (maar liefst 30,5%) kwam de omzet over heel 2018 13% hoger uit dan in 2017. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

Op de tweede plaats komen de opslagbedrijven (+ 9,0%), gevolgd door de koeriers (8,3%). Bij de grootste bedrijfstakken wat omzet betreft, het goederenwegvervoer en de tussenpersonen vrachtvervoer, steeg de omzet met respectievelijk 5,9% en 3,5%. Het vervoer door de lucht zag de omzet met 5% groeien. De zeevaart was de enige bedrijfstak waarvan de omzet daalde, zij het marginaal: me 0,1%.

In het vierde kwartaal van 2018 groeide de omzet in de transportsector met 5,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam toe in alle deelbranches en de toename was het grootst in de binnenvaart. Daar groeide de omzet dankzij hogere vrachttarieven, een gevolg van de lage waterstanden.

Sterkste omzetstijging binnenvaart in deze eeuw

De binnenvaart liet een omzetgroei zien van ruim 30%. Dit is de sterkste toename in deze eeuw. De waterstanden in de rivieren waren in oktober en november extreem laag, lager dan in het voorgaande kwartaal. De binnenvaartschippers profiteerden hiervan omdat er hogere vrachttarieven bedongen konden worden. Zij ontvingen daarnaast een laagwatertoeslag. Pas vanaf december normaliseerden de waterstanden. Schippers konden in de periode van laagwater minder lading vervoeren. In oktober en november werd ruim 11% minder vracht vervoerd, terwijl dit in december nagenoeg evenveel was als vorig jaar.

Overige segmenten

In het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, nam de omzet met bijna 6% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bedrijfstak zet daarmee de positieve trend voort die begon in het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koeriersdiensten hebben een langere periode van omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

In de transportsector zijn 44,500 bedrijven actief in 2018. Nu het economisch voor de wind gaat worden meer bedrijven opgericht. In de totale transportsector zijn bijna 6,400 bedrijven opgericht, tegen 5.000 in 2017. Het merendeel van deze nieuwe bedrijven (1.740) zit in het goederenvervoer over de weg, gevolgd door de koeriersbedrijven met 1.630 nieuwe bedrijven. In 2018 werden ruim 3,200 bedrijven opgeheven. Het grootste aantal opheffingen (975) kwam op naam van koeriersbedrijven.

Voldoende personeel is grootste belemmering in de transport

De transportsector heeft moeite om aan personeel te komen. Er zijn meer dan 13.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal, ruim 4,500 meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering. Desondanks denkt een kleine 15% van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten zullen stijgen.

Omzet groothandel 4,1 procent hoger

 In het vierde kwartaal van 2018 was de omzet van de groothandel 4,1% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet was vooral hoger in de handel in bouwmaterialen, elektronische apparatuur en olie en steenkool. In 2018 zijn er binnen de groothandel 347 faillissementen uitgesproken, het laagste aantal sinds er voor de bedrijfstak faillissementscijfers beschikbaar zijn. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de groothandel.

In het vierde kwartaal van 2018 was de omzet van de groothandel in olie en steenkool 15,4% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal was dat nog 25%. In deze branche speelt de prijs van olie een belangrijke rol. De prijs van een vat ruwe North Sea Brentolie is gedurende het vierde kwartaal van 2018 met ongeveer 60% gedaald, terwijl er weinig beweging zat in de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Optimisme neemt af

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 kwam bij de groothandel en handelsbemiddeling het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator voor het niet-financiële bedrijfsleven, uit op 15,3. Vergeleken met andere branches zijn de groothandelaren optimistisch: alleen in de bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening waren ondernemers positiever. Toch neemt het optimisme wel af: in het derde kwartaal stond het ondernemersvertrouwen bij groothandel en handelsbemiddeling nog op 27,8. Groothandelaren verwachten voor het eerste kwartaal van 2019 een stijging van de personeelssterkte en een toename in de investeringen.

In 2018 zijn 347 groothandelsondernemingen failliet gegaan. Dit was het laagste aantal sinds er voor de groothandel faillissementscijfers beschikbaar zijn. Het hoogste aantal werd bereikt in 2013 met 1.015 uitgesproken faillissementen.