Omzetgroei groothandel bijna 14% in vierde kwartaal 2022

In het vierde kwartaal van 2022 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 13,8% meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei was daarmee lager dan die in de vorige zes kwartalen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In de groothandel in olie en steenkool was de omzet in het vierde kwartaal van 2022 bijna 41% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 groeide de omzet van de oliehandel fors. Hierbij spelen de hogere brandstofprijzen een belangrijke rol. De omzetgroei vlakte wel af in het vierde kwartaal van 2022 in vergelijking met voorgaande kwartalen. Ook in andere branches van de groothandel was de omzet hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 nam de omzet, naast olie en steenkool het meest toe in de groothandel in landbouwproducten (ruim 27%)

Toename aantal faillissementen vierde kwartaal 2022

In het vierde kwartaal van 2022 werden 62 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. Dit was het grootste aantal faillissementen na het tweede kwartaal van 2020. Ook in het totale bedrijfsleven nam het aantal uitgesproken faillissementen toe in het vierde kwartaal van 2022. 

In het begin van het eerste kwartaal van 2023 kwam het ondernemersvertrouwen van ondernemers in de groothandel en handelsbemiddeling uit op 7,4 punten. Daarmee was het vertrouwen van ondernemers ruim 10 punten hoger dan een kwartaal eerder. Ondernemers in de groothandel waren in het vierde kwartaal van 2022 vooral minder negatief over het economisch klimaat dan een kwartaal eerder.

Stijging exportindicator begin eerste kwartaal

Ondernemers in de groothandel waren aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 optimistischer over de export dan in het vierde kwartaal van 2022. De exportindicator komt uit op 4,5 tegenover 2,6 in het vorige kwartaal. Vooral het oordeel over de buitenlandse omzet en de verwachte buitenlandse orderontvangst verbeterde. Ook het oordeel over de buitenlandse orderpositie verbeterde, maar bleef negatief. Het oordeel over de buitenlandse concurrentiepositie liet als enige deelindicator een verslechtering zien ten opzichte van het vorige kwartaalUK