Omzet luchtvaart bijna 14 procent lager in eerste kwartaal

De omzet in de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de luchtvaart en de dienstverlening voor de luchtvaart nam de omzet af door de coronapandemie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet in de luchtvaart lag in het eerste kwartaal bijna 14% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Dit is de sterkste daling van de omzet sinds de economische crisis van 2009. De grootste oorzaak van deze omzetdaling waren de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. In Nederland werden de maatregelen vanaf half maart van kracht. De luchtvaartsector had hier al in een vroeger stadium mee te maken, omdat er minder gevlogen werd op landen en regio’s waar de epidemie eerder toegeslagen had.

Omzetverlies dienstverlening voor de luchtvaart

Niet alleen in de luchtvaart, maar ook op de luchthavens was de impact van de coronapandemie te merken in het eerste kwartaal van 2020. De omzet in de dienstverlening voor de luchtvaart (waartoe ook de luchthavens behoren) lag bijna 11% lager. In de maand maart waren er 65% minder passagiers dan een jaar eerder. Het sterkst daalde de passagiers van en naar Azië, waar de pandemie ontstond. Ruim voor half maart waren er al minder passagiers met dit continent als herkomst of bestemming.

Bij de spoorwegen en de taxibedrijven nam de omzet af met respectievelijk 6 en 4%. Door de intelligente lockdown vanaf half maart, waarin werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en niet-noodzakelijke reizen te vermijden, werden er minder reizigers vervoerd.

Sombere verwachtingen in de transportsector

De transportsector heeft over het algemeen geen hoge verwachtingen voor het tweede kwartaal van 2020. Meer dan 72% van de bedrijven verwacht dat de omzet gaat teruglopen. Bij de post en koeriers verwacht 62 % van de bedrijven juist meer omzet te behalen. Twee derde van de transportbedrijven denkt in het tweede kwartaal met minder personeel te werken, waaronder ook de post en koeriers. Slechts 2% verwacht meer personeel in dienst te hebben.

Het ondernemersvertrouwen in de transportsector is gedaald van 1,6 in het eerste kwartaal naar 50,1 aan het begin van het tweede kwartaal van 2020. Dit is, op de horeca na, de somberste bedrijfstak in het tweede kwartaal.