Omzet industrie opnieuw lager in tweede kwartaal 2019

Producenten in de industrie hebben in het tweede kwartaal van dit jaar 4,9% minder omgezet dan in het tweede kwartaal van 2018. Ook in het eerste kwartaal was de omzet van de industrie al lager dan een jaar eerder. Daarvoor was dat in meer dan twee jaar niet voorgekomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.De omzet wordt vanaf het vierde kwartaal van 2018 gedrukt doordat bedrijfsactiviteiten vorig jaar zijn verplaatst van Nederland naar het buitenland. 

In Nederland zetten producenten in het tweede kwartaal 1,0% minder om dan een jaar eerder. De buitenlandse omzet van industriële producenten lag 7,1% lager. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het elfde kwartaal op rij, in het tweede kwartaal van 2019 met 1,9% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Omzetontwikkeling in de min voor producenten van aardolie- en chemische producten


De negatieve omzetontwikkeling van de industrie komt mede doordat raffinaderijen en chemieproducenten 5,0% minder omzet boekten. Binnen deze branche genereerden de aardolieproducenten en die van chemische producten respectievelijk 9,5% en 4,5% minder omzet dan een jaar eerder. Ook de rubberindustrie en de kunststofindustrie gezamenlijk zetten minder om.Bij zowel de producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrieals die in de  basismetaal- en metaalproductenindustrie was de omzet 1,6% lager dan in het tweede kwartaal van 2018. 

In de hout- en bouwmaterialenindustrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie en de transportmiddelenindustrie was de omzet wel hoger. De positieve omzetontwikkeling was het grootst in de hout- en bouwmaterialenindustrie. De omzet van houtproducenten en de producenten van bouwmaterialen lag respectievelijk 8,8 en 5,6% hoger dan een jaar eerder. In de voedings- en genotmiddelenindustrie steeg de omzet mt 2,1%, in de papier- en agrarische sector met 1,2% en in de transportbranche  met 0,5%.

Producenten zien personeelstekort als grootste belemmering

Het aantal banen in de industrie is in het tweede kwartaal van 2019 met 2.000 gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder en met 18.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal banen kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 834.000. Dat het aantrekken van personeel lastig is, is zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 stonden in de industrie bijna 24.000 vacatures open, het hoogste aantal in elf jaar tijd. 

In de industrie zien de producenten al circa twee jaar het arbeidstekort als grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 gaf 21% van hen aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Desondanks verwacht per saldo 5% van de producenten in de komende drie maanden het personeelsbestand uit te breiden.Daarnaast geeft 12% van de ondernemers in de industrie aan een onvoldoende vraag als belangriujkste belemmering te zien voor hun bedrijfsvoering, 8% de (on)beschikbaarheid van productiemiddelen, materiaal en ruimte, 6% financiële  beperkingen en een zelfde percentage overige belemmeringen. Opmerkelijk is dat bijna de helft (47%) van alle ondernemers in de industrie geen enkele belemmering zegt te zien.