Omzet bouw in het derde kwartaal 0,3 procent lager

De omzet van de bouw was in het derde kwartaal van 2020 0,3% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiermee is al twee kwartalen achtereen sprake van een licht lagere omzet. In de periode daarvoor steeg de bouwomzet ruim vijf jaar onafgebroken. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen was 15% hoger dan in het derde kwartaal van 2019. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ondanks de coronacrisis slaagden kleine bedrijven tot 10 werkzame personen erin om een positief resultaat te behalen. De omzet steeg in deze groep met 5,8%. De grootste klappen vielen bij middelgrote bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen. De omzet daalde bij deze bedrijven met 6,2%. De sterkste omzetdalingen waren in de grond-, water- en wegenbouw en de burgerlijke en utiliteitsbouw. Grote bouwbedrijven vanaf 100 werkzame personen deden het gemiddeld iets beter met een omzetdaling van 0,4. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn 327 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 26 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen 15 procent hoger

In het derde kwartaal van 2020 werd voor de bouw van ruim 15,300 woningen een vergunning verleend. Dat is 15% meer dan in het derde kwartaal van 2019. Dit is het derde kwartaal op rij dat het aantal bouwvergunningen in vergelijking met een jaar eerder toeneemt. Toch ligt het aantal vergunde nieuwbouwwoningen nog lager dan in de derde kwartalen van 2017 (19,500) en 2018 (17,200).

De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen was in het derde kwartaal van 2020 met bijna 3 miljard euro, 9% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor de hoeveelheid woningen die in de nabije toekomst gebouwd worden. Woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in deze cijfers opgenomen. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. 

De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen was met ruim 1,7 miljard euro in het derde kwartaal, bijna 24% hoger dan een jaar eerder. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de toegenomen bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Deze steeg met ruim 34%, terwijl de verbouw van bedrijfsgebouwen met ruim 3% toenam.