Omzet bouw in 2020 gegroeid met 2%; Voor bijna 66.000 nieuwbouwwoningen vergunning afgegeven in 2020

In 2020 werd voor bijna 66.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is bijna 14% meer dan in 2019. De totale bouwkosten van de vergunde woningen waren bijna 19% hoger dan een jaar eerder. De omzet van de bouwsector was in 2020 ruim 2% hoger dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw.

Het dieptepunt in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen werd bereikt in 2013, toen voor slechts 27.000 woningen een vergunning werd afgegeven. In de periode 2017-2020 lag dit aantal gemiddeld rond de 65.000. Dat was nog altijd minder dan in de periode vóór de kredietcrisis van 2008/2009. Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80.000 te bouwen woningen een vergunning verleend. 

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over de vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder meldde het CBS al dat er in 2020 ruim 69.000 nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd. 

Vergunde bouwkosten naar recordhoogte

De totale bouwkosten van de bouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen waarvoor een vergunning is afgegeven, stegen in 2020 met ruim 12% tot 19,4 miljard euro. Vanaf 2012, de start van de huidige meting, zijn de totale bouwkosten niet eerder zo hoog geweest. In de woonsector nam de vergunde bouwsom voor de bouw en verbouw van woningen in 2020 met bijna 17% toe tot 12,7 miljard euro. Hiervan is bijna 11 miljard euro aan bouwkosten geraamd voor nieuwbouw en 2 miljard euro voor het verbouwen van woningen. Voor bedrijfsgebouwen namen de totale bouwkosten toe met bijna 5% tot zo’n 6,7 miljard euro.

Omzetgroei

De omzet van de bouw was in het vierde kwartaal van 2020 1% hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal kromp de omzet met 0,5%, in het derde kwartaal nam de omzet met bijna 1% toe. In het eerste kwartaal was de omzetgroei met bijna 10% een stuk hoger. De omzet van de bouw kwam over heel 2020 ruim 2% hoger uit dan een jaar eerder. Dit was de laagste groei in vijf jaar. In welke mate de coronacrisis de bouwomzet heeft gedrukt kan niet met CBS-cijfers worden vastgesteld.

Gemiddeld hebben alleen bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen hun omzet in het vierde kwartaal zien dalen. Alleen in de GWW daalde ook de omzet van bedrijven met 100 werkzame personen en meer. De GWW sloot ook als enige branche in de bouw het vierde kwartaal met een negatief resultaat af. In het vierde kwartaal zijn 98 faillissementen uitgesproken in de bouw. In heel 2020 zijn 425 faillissementen uitgesproken in de bouw. Dat zijn er ruim 13% minder dan een jaar eerder. Vooral de afgelopen twee kwartalen daalde het aantal faillissementen sterk