Omzet alle transportbranches in de plus, maar wel onder niveau 2019

De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal 21,5% hoger dan in het door coronamaatregelen getroffen tweede kwartaal van 2020. Ondanks de stevige omzetstijgingen in sommige onderliggende transportbranches lag de totale omzet ruim 4% onder het niveau van het tweede kwartaal van 2019. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers.

Alle branches die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van het personenvervoer, zagen de omzet sterk toenemen. In de luchtvaart verdubbelde de omzet ten opzichte van een jaar eerder, maar lag de omzet wel ruim de helft lager dan in 2019. Bij de luchthavens zien we eenzelfde beeld. Bij het personenvervoer over land is het verschil met 2019 minder groot.

Zo zag de sector Bus, tram, metro de omzetindices toenemen van 73,9 in 2020 naar 93,4 dit jaar (2019: 116,4). Bij taxivervoer waren deze cijfers resp 91,0, 61,3 en 120,1, bij het spoorvervoer 69,7, 52,6 en 119,3, in de luchtvaartsector 52,3, 26,3 en 110,9 en in de dienstverlening luchtvaart 50,9, 26,4 en 122,1.

Omzettoename bij goederenvervoerders 

De omzet van goederenwegvervoerders nam met bijna 19% toe ten opzichte van vorig jaar. Onder andere door de versoepelde maatregelen werd er weer meer gebruikgemaakt van de vervoersdiensten. De omzet lag weer boven het niveau van voor coronamaatregelen. Bij de zee- en binnenvaart steeg de omzet met respectievelijk 3,3 en 8,6%, maar het omzetniveau lag bij beiden lager dan in 2019.

Door de toegenomen bedrijvigheid werd er ook meer gebruikgemaakt van de diensten van de opslag- en expeditiebedrijven. Bij de parkeerbedrijven (onderdeel van dienstverlening vervoer over land) steeg de omzet. Door het opheffen van een groot deel van de coronamaatregelen konden mensen meer reizen en winkelen, met als gevolg dat er meer betaald werd geparkeerd. De post- en koeriersdiensten zagen de omzet nog steeds toenemen, al was de stijging iets minder groot dan voorgaande kwartalen.

Transportsector gematigd positief over derde kwartaal

Van de transportbedrijven denkt iets meer dan de helft dat de omzet in het derde kwartaal gelijk blijft en een kleine 30% verwacht dat deze zal toenemen. Bij de post- en koeriersbedrijven verwachten 7 van de 10 bedrijven dat de omzet af zal nemen. De versoepeling van de coronamaatregelen draagt hieraan mogelijk bij. De fysieke winkels zijn weer open dus zal naar verwachting wat minder via internet worden gekocht en daarmee minder gebruikgemaakt worden van de diensten van de koeriers.

Ongeveer 84% van de transportbedrijven verwacht dat de prijzen gelijk blijven. Ruim 14% verwacht dat de prijzen stijgen en slechts een gering aandeel van de bedrijven denkt dat de tarieven zullen dalen. Het merendeel van de ondernemingen (96%) denkt met evenveel of met meer mensen aan het werk te zijn.