Nederlandse vervoerders: Eerste groei internationaal wegvervoer sinds 2014

0

In 2017 werd door Nederlandse vrachtwagens 666 miljoen ton goederen vervoerd. Dit is een stijging van 1,5% in vergelijking met een jaar eerder. Het wegtransport door Nederlandse vrachtwagens van en naar Nederland nam voor het eerst sinds 2014 toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

De stijging van het goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s werd zowel in het binnenlands als in het internationaal vervoer gerealiseerd. In de periode 2008–2017 is het binnenlandse wegvervoer gestegen, met 1,7%. Het internationaal wegvervoer vanuit en naar Nederland groeide in 2017 voor het eerst weer, na twee jaren van krimp: met resp. 1,4% en 4,1%.  Door de toegenomen handel hebben Nederlandse vrachtauto’s met 104 miljoen ton 3,5% meer goederen over de grens vervoerd. Dat is 18% minder dan in 2008.

De afgelopen jaren ondervonden Nederlandse vrachtauto’s in het grensoverschrijdende wegvervoer vanuit en naar Nederland steeds meer concurrentie van vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa. Het grensoverschrijdend vervoer concentreert zich steeds meer op de buurlanden. In 2008 ging 77 procent van alle goederen die met vrachtauto’s de grens overgingen naar België en Duitsland. In 2017 is dit aandeel toegenomen tot 83 procent.

Vooral meer bouwgoederen vervoerd

Bouwgoederen maken een vijfde deel uit van het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht. Er werden in 2017 vooral meer van deze goederen vervoerd. Een derde van de groei van het vervoerde gewicht door Nederlandse vrachtauto’s was toe te schrijven aan het vervoer van zand, grind, bouwmaterialen en andere aan de bouwnijverheid gerelateerde goederen. Daarnaast droeg het vervoer van aardolieproducten, chemische goederen, meststoffen en stukgoed bij aan de groei van het goederenvervoer over de weg.

Gemeten naar het totaal vervoerde gewicht hebben landbouwproducten en voedingsproducten het grootste aandeel (28,7%), op de voet gevolgd door het vervoer van stukgoed (28,6%). Bouwgoederen zijn zoals gezegd goed voor een aandeel van 20%, chemische producten van 11% en overige goederen 11,7%.

Beroepsvervoer naar hoogste niveau ooit

Van elke honderd ton goederen die met Nederlandse vrachtauto’s zijn vervoerd, zijn er tachtig vervoerd door beroepsvervoerders: 534 ton. In 2017 vervoerden deze Nederlandse beroepsvervoerders 14 ton (2,8%) meer aan goederen dan een jaar eerder. Het was de vierde achtereenvolgende jaar waarin het totaal aan vervoerde gewicht toenam in vergelijking met het daaraan voorafgaande jaar en nooit eerder was het vervoerde gewicht door Nederlandse beroepsvervoerders zo hoog. Zij vervoerden zowel meer in eigen land als internationaal. In het eigen vervoer daalde het vervoerde gewicht vorig jaar met 3,2% tot 132 miljoen ton, het vierde jaar van afname op rij. In 2013 werd nog voor 160 ton getransporteerd met eigen vervoer.

Kortere afstanden

Tegenover een stijging in het vervoerd gewicht in 2017 stond een daling van het aantal afgelegde kilometers. Het aantal kilometers daalde in 2017 voor het derde jaar op rij, met een kleine 2%. In Nederlandse vrachtauto’s worden goederen over steeds kortere afstanden vervoerd. Over een afstand van meer dan 300 kilometer is in 2017, vergeleken met 2008, de helft minder gewicht vervoerd. Het vervoerd gewicht over een afstand korter dan 150 kilometer is in dezelfde periode juist gestegen, met 9,6%. Ruim driekwart van de wegvervoerritten voltrok zich in 2017 op trajecten tot 150 kilometer.

Nederlandse vrachtauto’s leggen ook steeds meer kilometers af op Nederlands grondgebied. In 2017 hebben vrachtauto’s 8% meer binnenlandse kilometers gereden dan in 2012. Het aantal vrachtkilometers buiten Nederland is juist met 19% gedaald. Terwijl Nederlandse vrachtauto’s goederen over steeds kortere afstanden vervoeren, wordt het vervoer over langere afstanden, vanuit en naar Nederland, meer door buitenlandse vrachtauto’s verricht. Goederenvervoer over een afstand van meer dan 300 kilometer verliep in 2016 voor 63% met buitenlandse voertuigen, terwijl dit in 2011 nog 44% bedroeg.

Binnenvaart

Het vervoer van goederen over relatief lange afstanden gebeurt ook steeds meer via de binnenvaart. Het aandeel van het goederenvervoer met Nederlandse en buitenlandse vrachtauto’s over afstanden langer dan 300 kilometer daalde bijvoorbeeld van 53% in 2011 tot 47% in 2016. In dezelfde periode nam het aandeel van het vrachtvervoer per schip toe van 34% naar 40%. De Europese Commissie heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal 30% van het wegvervoer boven de 300 kilometer moet verschuiven naar andere vervoerswijzen zoals transport via spoor of water. In 2050 moet dit meer dan 50 % zijn.

Foto CBS

Laat een reactie achter