Nederlandse CFO’s verwachten meer fusies en overnames en  strategische partnerschappen en uitbreidng personeelskorps

0

De CFO’s van Nederlandse ondernemingen zijn positiever gestemd dan drie maanden  geleden. Uit de CFO Survey van Deloitte blijkt dat het percentage van de ondervraagden dat aangeeft onzeker te zijn over financiële en economische factoren is gedaald van 73% in het derde kwartaal naar 45% in het laatste kwartaal van 2017. Ook gaf 45% van de ondervraagde CFO’s aan optimistisch te zijn. Frank Geelen, partner en CFO program lead bij Deloitte spreekt van een flinke stijging ten opzichte van vorig kwartaal, waarin 25% aangaf optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten van hun bedrijf.

De vooruitzichten voor de komende 12 maanden voor de markt van fusies en overnames zijn verbeterd ten opzichte van vorig kwartaal. Bijna driekwart van de CFO’s, zo’n 74%, denkt dat het aantal fusies en overnames in de komende 12 maanden zal toenemen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft (53%) van de CFO’s in de komende 12 maanden te verwachten een strategisch partnerschap aan te gaan, terwijl de belangstelling voor acquisities afneemt. 31% verwacht de komende 12 maanden een acquisitie te doen, een kwartaal eerder was dit nog 54%.

Het aantal financieel directeuren dat in de komende 12 maanden verwacht het personeelsbestand uit te breiden is gestegen. Uit de CFO Survey van Deloitte blijkt dat 48% van financieel directeuren dit verwacht, in het vorige kwartaal was dit nog 13%. Een tekort aan gekwalificeerd personeel wordt door de ondervraagden gezien als het grootste risico voor het komende jaar. 66% van de ondervraagden beschouwt een tekort aan goed personeel als de grootste bedreiging voor hun bedrijf in het komende jaar. Stijgende loonkosten geldt onder de doelgroep als de op een na grootste bedreiging.

“Geopolitieke onrust wordt gezien als derde grote bedreiging maar is in een jaar tijd een stuk minder actueel geworden. In het eerste kwartaal van 2017 was dit volgens de CFO’s nog de grootste bedreiging voor hun bedrijf”, zegt Frank Geelen, partner en CFO program lead bij Deloitte.

Laat een reactie achter