Nederlandse CEO’s minder optimistisch dan vorig jaar

Nederlandse CEO’s zijn minder optimistisch over de economische groei dan vorig jaar. Uit de Nederlandse uitkomsten van PwC’s wereldwijde enquête blijkt dat nog maar zo’n 32% van de ondervraagde CEO’s verwacht dat de economie de komende twaalf maanden (bescheiden) zal groeien. Dat is fors minder dan vorig jaar. Uit de CEO Survey blijkt verder dat Nederlandse CEO ’s zich vooral zorgen maken over de internationale omgeving waarin zij zakendoen. De Nederlandse uitkomsten zijn in lijn met de wereldwijde uitkomsten.

Belangrijkste uitkomsten:

  • 32% van de Nederlandse CEO’s denkt dat de wereldwijde economische groei komend jaar toeneemt. Vorig jaar was dat nog 67%; 33% verwacht krimp;
  • 42% is vol vertrouwen dat de omzet van het eigen bedrijf de komende twaalf maanden toeneemt. Kijkend naar een langere termijn van drie jaar, komt dat percentage uit op 28%;
  • De grootste zorgen van de Nederlandse CEO’s hebben betrekking op politieke onzekerheid (74%), overregulering (72%), geopolitieke onzekerheid (70%), beschikbaarheid van key skills (70%), cyberbedreigingen (69%) en handelsconflicten (68%);
  • 67% denkt dat artificial intelligence (AI) de komende vijf jaar sterke invloed zal hebben op de manier van zaken doe; wereldwijd ligt dat percentage op 85%. Een derde van de respondenten is reeds gestart met de uitrol van AI-initiateven, zij het op kleine schaal. Eenzelfde percentage wil daar de komende drie jaar mee beginnen;
  • Slechts 7% van de CEO’s is niet bezorgd over de beschikbaarheid van de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkt. 40% is heel bezorgd, 30% licht bezorgd en 23% niet heel bezorgd;
  • Om het gat te dichten tussen beschikbare en benodigde vaardigheden geeft 35% van de bedrijven extra training en bijscholing, 19% zet een sterke pijplijn op met onderwijsinstellingen, eveneens 19% werft bij concurrenten, 14% werft buiten de eigen sector en 12% verschuift tussen de verhouding vast en flex.