Minder nieuwsbrieven in vakantietijd

Vanwege de vakantie zal de nieuwsbief de komende weken alleen op de vrijdag verschijnen. In de week van 2 augustus verschijnt er helemaal geen nieuwsbrief.

Het reguliere nieuws blijft te volgen op www.riskenbusiness.nl.