Meer bedrijven kijken naar andere, vooral lokale leveranciers vanwege Coronacrisis

Meer bedrijven zijn als gevolg van de Corona-pandemie op zoek gegaan naar andere leveranciers, waarbij vooral lokale bedrijven aan populariteit winnen. Bijna een derde (30,5%) van de bedrijven is inmiddels van (toe)leverancier veranderd om het supply chain- risico te verminderen, bijna twee keer zoveel als de 16,2% een maand geleden. Dat is één van de uitkomsten  uit het recente, tweewekelijkse   Coronavirus Organizational Preparedness Report  van het Britse Business Continuty Institute (BCI). Daaruit blijkt verder dat steeds vaker bedrijven kiezen voor lokale leveranciers: 33,1% van de bedrijven is daartoe inmiddels overgegaan tegen 27,1% twee weken geleden.

Volgens het onderzoek hebben inmiddels iets meer dan tweederde (68,5%) van de bedrijven hun bedrijfscontinuïteitsplannen en/of  primaire toeleveranciers herzien na het uitbreken van de Corona-pandemie. Ook heeft inmiddels bijna driekwart (73,3%) gekeken naar de duurzaamheid en weerbaarheid van hun plannen tegen 60,9% een maand geleden en voor het eerst sinds de start van het tweewekelijks onderzoek hebben meer dan de helft van de bedrijven (52,6%) hun herstelplannen op papier gezet dan zij die dat (nog) niet hebben gedaan.”