Kabinet presenteert vanmiddag ‘kanon aan steunmaatregelen’

Aan het einde van de middag presenteert het kabinet nieuwe maatregelen voor ondernemers, werknemers en bedrijven om de coronacrisis door te komen. Haagse bronnen meldden ‘een kanon aan maatregelen’, waaronder uitstel van belastingen voor ondernemers en een ruimhartiger  toegang tot de bijstand voor zzp-ers, meldt NOS. .

Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat er veel meer geld beschikbaar is dan de 90 miljard waar het kabinet al over sprak. Kredietverstrekkers kunnen volgens hem extra geld op tafel leggen. “Er is geen land in Europa dat zo solvabel is en zulke diepe zakken heeft als Nederland. Dat geld is van ons allemaal en dat moet nu worden ingezet”, zei De Boer in het NOS Radio 1 Journaal.

Inmiddels hebben meerdere bedrijven en bedrijfstakken de noodklok geluid. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 48.000 aanvragen gedaan voor werktijdverkorting. Het ministerie waarschuwt dat de afhandeling van de aanvragen langer duurt dan normaal. De website van het ministerie is soms overbelast door de grote toestroom.

Bedrijven die aan de voorwaarden voor de ‘deeltijd-ww’ voldoen, kunnen personeel voor wie geen werk is tijdelijk naar huis sturen. Ook kunnen zij hun werknemers korter laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf.

Culturele sector, bloemensector en horeca

De omzetschade voor de culturele sector is per week tussen de 60 en 100 miljoen euro. Dat is de schatting van minister Van Engelshoven. ” Zij heeft met vertegenwoordigers van de sector afgesproken een gezamenlijke taskforce te starten. Daarbij wordt vooral gekeken naar de mensen die nu al zonder inkomen zitten. 60% van de werkenden in de culturele sector is zzp’er. En die zijn dat niet vrijwillig, zegt Van Engelshoven. Aan het eind van de middag maakt het kabinet het steunpakket voor het bedrijfsleven bekend. Van Engelshoven: “We gaan kijken waar deze maatregelen ook de culturele sector helpen en waar maatwerk nodig is.”

 

Een van de sectoren waar de coronacrisis nu al duidelijk zichtbaar is, is de bloemensector. De export van bloemen en planten is door de coronacrisis vrijwel stilgevallen en bedraagt ongeveer 30% van de normale productie. De branchevereniging pleit voor een noodfonds voor de vergoeding van economische schade en voor het beschikbaar stellen van noodkredieten

.


“Door de nieuwe overheidsmaatregelen loopt het omzetverlies snel op en komen veel horecaondernemers direct in acute liquiditeitsproblemen, de vaste lasten blijven immers vooralsnog bestaan terwijl de inkomsten volledig wegvallen. Om alle getroffen horecabedrijven, zowel hotel-restaurant-café-fastservice als aanverwant bedrijf, in staat te stellen om een periode financieel te overbruggen, moet er per direct steun komen vanuit de overheid”, stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) , dat minimaal 5,1 miljard euro claimt voor noodmaatregelen om horecaondernemers te ondersteunen. KHN dringt bovendien aan op zo spoedig mogelijk duidelijkheid ten aanzien van bijvoorbeeld (on)mogelijkheden van maaltijd afhalen en bezorgen.

Minder bezoekers en toeristen, betekent minder gasten, resulterend in minder omzet. Met inachtneming van bovenstaande maatregelen neemt volgens een eerste inschatting de omzet over het hele jaar 2020 met 50% af, met 0% omzet in de periode van sluiting. Dit terwijl de vaste kosten blijven. Per saldo leidt dit tot gemiddeld 50% werktijdverkorting over het hele jaar, een liquiditeitstekort en een gemis aan inkomen voor levensonderhoud van de zelfstandige ondernemer met personeel.