Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

In 2020 heeft de binnenvaart 349 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is 2,3% minder dan in het jaar daarvoor. Deze daling kwam geheel door het internationaal vervoerde gewicht, dat met 4,1% daalde. Het binnenlands vervoerd gewicht door binnenvaartschepen nam licht toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het internationaal vervoerde gewicht door binnenvaartschepen daalde in 2020 vooral bij het transport van droge bulk, zoals kolen en ijzererts (8,6%). Het internationale vervoer van natte bulkgoederen nam met 1,7% toe. De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer, de aanvoer vanuit het buitenland nam wel toe.

Goederenvervoer binnenvaart naar buitenland gedaald

Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit ons land naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5% in vergelijking met een jaar eerder. Vooral naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van binnenvaartschepen, werd minder vervoerd. Naar België, de tweede buitenlandse bestemming, steeg het vervoerd gewicht met 6,1%.

De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3% naar 61 miljoen ton. Er werd vooral minder kolen en metaalerts door de binnenvaart naar Duitsland vervoerd: het transport van kolen daalde met bijna 19,5%, de hoeveelheid metaalerts lag 12,7% lager dan in 2019. Het vervoer van kolen naar Duitsland door binnenvaartschepen neemt al jaren af. Vanaf 2013 nam het vervoer van kolen vanuit ons land naar Duitsland met 44,9% af, tot 16 miljoen ton in 2020.

Totale overslag in Rotterdamse havengebied neemt af

In 2020 was van alle in Nederland op binnenvaartschepen geladen en geloste goederen 49,1% afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen in het Rotterdamse havengebied daalde tot 150 miljoen ton, 0,9% minder dan een jaar eerder. De afvoer vanuit Rotterdam (binnen Nederland en naar het buitenland) nam met 4,7% af ten opzichte van 2019. De hoeveelheid goederen die door binnenvaartschepen naar Rotterdam werd vervoerd nam toe met 8,3%.