ING Research: Dalende huizenprijzen verwacht voor volgend jaar

De meeste mensen (42%) denken dat volgend jaar de huizenprijzen zullen dalen. Slechts 15% voorziet een stijging. Dit blijkt uit een peiling onder ruim 35.600 lezers van de ING Nieuwsbrief. ING Research verwacht ook dat de prijzen licht dalen gedurende 2023.

Volgend jaar zullen de huizenprijzen verder dalen. Dat denkt de grootste groep ondervraagden (42%). Bijna vier op de tien (38%) verwacht een stabilisering van de prijzen, terwijl nog slechts 15% van de respondenten uitgaat van een huizenprijsstijging. ING Research gaat op jaarbasis uit van een gemiddelde daling van de huizenprijzen in 2023 van 2,5%. Het zijn vooral de hogere rentes die een flinke rem op de prijsontwikkeling zetten. De hypotheekrentes zijn tussen januari en november met ongeveer 3,5%-punt gestegen. 

Aankoopbudget onder druk 

Die forse rentestijging zorgt ervoor dat het aankoopbudget van woningkopers gemiddeld tientallen duizenden euro’s lager uitvalt. Ondanks dat de hogere rentes de woningprijzen stevig onder druk zetten, valt het effect op het aankoopbudget van woningkopers naar verwachting wel wat kleiner uit dan je op basis van de geadverteerde hypotheekrentes zou verwachten. Belangrijke verklaring voor het verschil is de zogenaamde ‘meeneemregeling’ voor doorstromers. Zij kunnen veelal de rentevoorwaarden van hun oude hypotheek gebruiken voor de aankoop van hun nieuwe woning. 

Daarnaast zullen woningkopers sinds de stijging van de rentes vaker voor hypotheken met een kortere rentevaste periode kiezen (met de bijbehorende lagere rente) om zo de stijging van hun maandlasten te beperken. 

Milde recessie en minder beleggersvraag 

Naast de hogere rente zijn er nog twee belangrijke redenen voor afkoeling van de huizenmarkt. De economie lijkt af te stevenen op een kortstondige milde recessie. Dit maakt huishoudens voorzichtiger en drukt ook de dynamiek op de woningmarkt. 

 Daarnaast zet nieuwe regelgeving (waaronder de verhoging van de overdrachtsbelasting in 2023) de vraag van beleggers op de woningmarkt onder druk. De veranderingen in regelgeving zetten het verwachte rendement voor beleggers onder druk, en zorgt zo voor minder vraag naar woningen vanuit beleggers. 

Grote onzekerheden 

De onzekerheden in de economie zijn op dit moment groot.  Wat de impact zal zijn van het verloop van de oorlog in Oekraïne op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de energieprijzen en op de economische groei is bijzonder moeilijk in te schatten. Deze ontwikkelingen zullen ook impact hebben op de woningmarkt. Zo is het op dit moment extra lastig om de korte termijnontwikkelingen op de woningmarkt te voorspellen en kunnen voorspellingen van de woningprijzen al relatief snel ingehaald worden door de werkelijkheid.