In de peiling!: Werknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen werkgever!

Aon kwam deze week met een in de branche niet eerder vertoond voorstel: werknemers werden gevraagd tijdelijk salaris in te leveren in ruil voor baangarantie vanwege de verwachte financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Wat vindt u ervan? Moeten werknemers solidair zijn met hun collega’s ter voorkoming van ontslagen of zelfs een faillissement van hun bedrijf mogen werkgevers een dergelijk financieel offer niet van hun personeel verlangen. Of is het, zoals de vakbonden aangeven, een goedkope truc om operationele kosten te verminderen. ‘Een duivels dilemma’, zou premier Rutte misschien zeggen. We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Werknemers zijn moreel verplicht tijdelijk salaris in te leveren ter voorkoming gedwongen ontslagen en/of zware financiële problemen werkgever!

Bedankt voor uw medewerking

Uitslag  vorige poll: Ruim vier van de vijf lezers vindt niet dat verzekeraars verzekeringspremies moeten teruggeven vanwege lagere schadelast in Corona-tijd

‘Verzekeraars moeten verzekeringspremies (deels) teruggeven aan verzekerden vanwege de lagere schadelast in Corona-tijd’!. Zo luidde de stelling in de nieuwsbrief van vorige week. Het overgrote deel van de lezers – 82,35% is het niet eens met de stelling en is van mening dat pas aan het einde van het jaar moet worden bekeken of op grond van de totale schadelast premies voor het volgend jaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. De overige 17,65% van de inzenders vindt daarentegen dat verzekeraars wel premies moeten restitueren aan zowel particuliere als zakelijk verzekerden.