In de peiling!: Welke persoonlijke transfer was de meest opvallende e/of verrassende in 2019?

In 2019 hebben zich andermaal veel opvallende transfers voorgedaan. Wij hebben er daaruit een aantal voor u geselecteerd. Welke baanverandering was voor u de meest opvallende en /of verrassende? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Welke persoonlijke transfer was de meest opvallende en/of verrassende in 2019?

Bedankt voor uw medewerking

Uitkomst vorige poll: De verhardende markt was vorig jaar de belangrijkste ontwikkeling voor de zakelijke verzekerings- en schaderegelingssector

De verhardende markt in 2019 met afstand de belangrijkste ontwikkeling voor de zakelijke verzekerings-, schaderegelings- en riskmanagementwereld. Uit de uitkomsten van de poll in de nieuwsbrief van vorige week bleek dat twee van de drie   respondenten de verhardende verzekeringsmarkt als belangrijkste ontwikkeling bestempelen.

Op ruime afstand volgt de verdergaande consolidatieslag door fusies en overnames met ongeveer 13%. Nieuwe risico’s als cyber, blockchain en AI werd door 6,5% genoemd en ongeveer een zelfde percentage van de respondenten   ervaart de gestegen werkdruk als voornaamste marktontwikkeling.  Economische groei en groeiende prijsdruk/concurrentie wordt elk door 3,25% van de respondenten genoemd.