In de peiling!: Op de Nederlandse co-assurantiemarkt hebben alle medewerkers dezelfde carrièrekansen!

Uit het tweede cultuur-onderzoek van Lloyd’s – zie artikel in vorige nieuwsbrief – en het SABI-onderzoek in deze uitgave blijkt dat  meer dan de helft (54%) van de medewerkers met een Afro-Amerikaanse achtergrond en ruim een derde van het personeel met een andere etnische achtergrond van mening is dat zij geen gelijke carrière- en ontplooiingskansen van hun leidinggevenden. Hoe is dat op de Nederlandse (co)assurantiemarkt.

Op deze stelling wordt veel gereageerd. Vandaar dat we hem nogmaals opnemen in de nieusbrief. We zijn benieuwd naar uw mening. Vul onderstaande poll in of ga  naar de website www.riskenbusiness.nl.  

Stelling: Op de Nederlandse co-assurantiemarkt hebben alle medewerkers dezelfde carrièrekansen 

0 Volledig mee eens,

0 Deels mee eens, bij de meeste bedrijven is dat zo, al kan het altijd beter

0 niet eens, vooral vrouwen hebben minder kansen dan mannen

0 niet eens, vooral medewerkers van Afro-Amerikaanse achtergrond hebben minder kansen dan hun ‘blanke’ collega’s;

0 niet eens,  medewerkers behorend tot een andere etnische minderheid hebben minder carrière- en ontplooiingskansen;

0 niet eens, lgbt-ers  hebben minder kansen op een goede baan dan andere collega’s;

0 niet eens, alle vier hierboven genoemde groepen hebben minder kansen dan hun collega’s

Bedankt voor uw medewerking