In de peiling!: In welke branche is de informatieovervloed het grootst?

Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) een onderzoek van CBS en TNO, blijkt dat bijna drie van de tien werknemers op hun werk een overvloed aan te verwerken informatie ervaren. Vijf jaar geleden was dat nog een kwart. In welke branche is volgens u het meest sprake van een informatieovervloed? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

In de peiling!: Wat moet er gebeuren om behandel- en reactietermijnen in de GBL alsnog te halen?                                                 

0    Verzekeraars 

0 Makelaars/Tussenpersonen

0    Schade-experts

0    Risk- en insurancemanagers

0    Advocaten

0    Reconditionerings- en andere schadeherstelbedrijven

0    Geen van alle; er is geen sprake van een informatie-overvloed

 Bedankt voor uw medewerking

Uitslag vorige poll: Kwart lezers acht 90%-score afgehandelde letseldossiers binnen twee jaar acceptabel

Wat moet er gebeuren om de behandel- en reactietermijnen in de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) – binnen twee jaar – alsnog te halen? Dat was de vraag in de vorige poll in deze nieuwsbrief. Aanleiding vormde de kritiek van TV-programma Radar waarin verzekeraars onder meer werd verweten de behandel- en reactietermijnen uit de door hun zelf opgestelde Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) te schenden.

Uit de antwoorden op de poll blijkt uit onder meer dat een  kwart van de lezers van Risk & Business de huidige score van 90% van de letseldossiers die binnen twee jaar worden afgehandeld acceptabel acht.

Dat impliceert dat driekwart  aanvullende actie van de kant van verzekeraars wenselijk en nodig acht.  De meeste van hen – een derde van alle respondenten – is van mening dat verzekeraars meer (goede) medewerkers moet aannemen.

Ongeveer een op de acht geeft de voorkeur aan het ASP-voorstel  om verzekeraars sancties op te leggen bij het niet naleven van de behandel- en reactietermijnen. Daarnaast is ruim 8% voorstander van het aanstellen van een marktmeester Letselschade (voorstel Nostimos/CDA-kamerlid Van Toorenburg), ongeveer 4% van het Verbondsvoorstel van een normeringstelsel met afspraken over vaste schadevergoedingen en rekenmodellen, terwijl eenzelfde percentage andere maatregelen voorstelt. Een op de drie lezers pleit zelfs voor het invoeren van alle hierboven genoemde verbetervoorstellen