In de peiling!: In welke bedrijfstak is de werkdruk het hoogst? 

De laatste tijd is er veel publiciteit over burnouts. Zowel in de landelijke media als in de vakpers is veel aandacht besteed aan dit onderwerp; vooral jongeren zouden hier naar verhouding veel mee te kampen hebben. Dat brengt ons op de vraag: in welke bedrijfstak is de werkdruk momenteel het hoogst? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

In welke bedrijfstak is de werkdruk het hoogst?

Bedankt voor uw medewerking

 Lezers Risk & Business bestempelen brand/explosie en cyber als voornaamste risico’s voor ondernemingen in Nederland

In de ogen van de lezers van Risk & Business vormen brand/explosie en cyber de voornaamste bedrijfsrisico’s voor ondernemingen in Nederland. Van alle respondenten op de vorige poll in deze nieuwsbrief koos uit tien bedrijfsrisico’s meer dan een derde (36,4%) voor brand/explosie als voornaamste risico; met 27,3% volgen cyberincidenten op de tweede plaats. Schade aan reputatie of meerwaarde en een tekort aan geschoolde medewerkers worden door 13,6% van de inzenders gezien als  grootste bedrijfsrisico en bedrijfsonderbreking en klimaatverandering  beide door 4,6%.

Daarmee verschillen de visies van de lezers van Risk & Business met die van de deelnemers aan de Allianz Risk Barometer 2019. Hierin ziet de Top-10 aan bedrijfsrisico’s in Nederland er als volgt uit:

  1. (1) Bedrijfsschade                                                                56% (54%)
  2. (1) Cyberincidenten                                                             32% (54%)
  3. (5) Aanpassingen in voorschriften en wetgeving       28% (15%)
  4. (4) Natuurrampen                                                                28% (22%)
  5. (8) Nieuwe technologieën                                                  24% (12%)
  6. (8) Klimaatverandering/toenemende vitaliteit weer20% (12%)
  7. (-) Brand, explosie                                                                20% (——)
  8. (5) Schade aan reputatie of meerwaarde                      16% (15%)
  9. (3) Marktontwikkelingen                                                   16% (32%)
  10. (-) Tekort aan geschoolde medewerkers                      12% (—–-)