In de peiling!: Het is wel degelijk mogelijk om polisvoorwaarden – incluis de polisbladen – op te stellen die voor de doorsnee klant toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn.

“Gedurende mijn leven als makelaar kreeg ik natuurlijk allerlei polisvoorwaarden onder ogen. Erg veel aandacht besteedde ik er toen niet aan. Ik had maar één doel: een betere dekking en prijs bieden zodat de prospect klant werd. In mijn huidige rol als consultant ligt dat heel anders. Nu is het doel de opdrachtgever te wijzen op de plussen en de minnen van zijn lopende verzekering. Dat betekent dus de voorwaarden nauwkeurig lezen en de inhoud ervan beoordelen. Met grote regelmaat bezorgt me dit plaatsvervangende schaamte”. Zo opent Cees Kortleve, 40 jaar ervaring in de (zakelijke) verzekeringsbranche en sinds 2011 directeur-eigenaar van CK Consultancy, zijn artikel in het recent verschenen Risk & Business Magazine.

Daarin geeft hij echter ook aan dat het in zijn ogen wel degelijk mogelijk is om polisvoorwaarden – incluis de polisbladen – op te stellen die voor de doorsnee klant toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn. Wat vindt u? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Het is wel degelijk mogelijk om polisvoorwaarden – incluis de polisbladen – op te stellen die voor de doorsnee klant toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk zijn

Bedankt voor uw medewerking

Uitkomst vorige poll: Meningen verdeeld over stelling ‘Komst één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers en zzp-ers is een goede zaak!

De komst van één basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor werknemers en zzp-ers is een goede zaak. Zo luidde de vorige stelling in deze nieuwsbrief. De meningen van de lezers zijn verdeeld. Iets meer dan de helft (56%) geeft aan het volledig eens met de stelling te zijn, Bijna een kwart is het deels eens met de stelling en acht een (betere) verzekeringsmogelijkheid voor arbeidsongeschiktheid voor zzp-ers weliswaar een goede zaak, maar vindt een wettelijke verplichting te ver gaan. De resterende 19% is het oneens met de stellingen is van mening dat je een verzekering van ondernemers aan de markt moet overlaten.