In de peiling!: Dashcams in taxi’s is een goede zaak!

Vangnetverzekeraar de Vereende heeft in haar jaarverslag over 2019  een pleidooi gehouden voor het gebruik van dashcams in taxi’s omdat deze maatregel een positief effect zou hebben op het rijgedrag en daarmee zowel op de schadelast als op de verkeersveiligheid. Wat vindt u? Is dit een goed initiatief of bent u een andere mening toegedaan, bijvoorbeeld uit privacy-overwegingen? We zijn benieuwd naar uw mening. Vul de poll hieronder in of ga naar de website  www.riskenbusiness.nl. Bij voorbaat dank voor uw medewerking

Dashcams in taxi’s is een goede zaak!

 Bedankt voor uw medewerking

 Uitslag vorige poll: een derde lezers ziet schade-expertisebranche financieel als grootste slachtoffer van Coronacrisis

Welke bedrijfstak gaat er in de huidige Coronacrisis financieel het meest op achteruit? Zo luidde de vraag in de vorige stelling in deze nieuwsbrief. De lezers van Risk & Business bestempelen de expertisebranche financieel als grootste slachtoffer. Ruim een derde (34,29%) van de lezers is van mening dat deze sector door de Coronacrisis financieel het meest gaat inleveren, mede door de (verwachte) afname van het aantal schades. Op ruime volgen gezamenlijk de zakelijke verzekeraars, het provinciale intermediair en het zakelijke intermediair, allen als gevolg van o.a een verminderd aantal klanten:  17,14%. Daarnaast noemt een van de negen respondenten (11,43%) zakelijk verzekerden als grootste gedupeerde, mede vanwege de hogere premies, verminderde dekking en capaciteit: 11,43%. De resterende 2,86%  bestempelt de overige schadeherstellers als grootste slachtoffer van de huidige crisis.