In 2017 laagste aantal faillissementen van deze eeuw

Afgelopen jaar zijn 3.290 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal na het jaar 2000 en een kwart minder dan in 2016, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen naar 8.376. Daarna is het aantal faillissementen vier jaar achter elkaar afgenomen, in totaal met bijna 61%. Vorig jaar augustus bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds 2001. Vervolgens wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december nam het aantal faillissementen weer iets toe.

Sterkste daling faillissementen in de financiële dienstverlening

In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Absoluut gezien was de daling in de financiële dienstverlening het sterkst. Het aantal uitgesproken faillissementen nam af van 758 in 2016 naar 487 in 2017, ofwel een daling van 36%. Net als in voorgaande jaren zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 693. In de groothandel waren er 345 faillissementen, in de detailhandel 270 en in de autohandel 78. Ook in de handel daalde het aantal faillissementen aanzienlijk, namelijk met 259 (27%). Verder is ook het aantal faillissementen in de industrie sterk afgenomen van 334 naar 245, een daling van 27%.

Hieronder het overzicht van het aantal faillissementen in de verschillende  bedrijfstakken (tussen haakjes de aantallen in 2016):

Handel: 693 (952)

Financiële instellingen: 487 (758)

Specialistische zakelijke dienstverlening

(o.a. advisering en onderzoek): 396 (517)

Bouwnijverheid:  327 (411)

Industrie: 245 (334)

Verhuur, overige zakelijke diensten: 243 (270)

Horeca: 185 (205)

Vervoer & opslag 160 (206)

Gezondheids- & welzijnszorg: 116 (174)

Informatie & communicatie: 153 (151)

Verhuur, handel van onroerend goed: 92 (144)

Cultuur, sport & recreatie: 56 (74)

In bijna alle provincies minder bedrijven failliet

In bijna alle provincies zijn minder bedrijven failliet verklaard in 2017. Het grootst was de daling in Noord-Holland met 247 bedrijven (31%). Relatief gezien was de grootste daling in Friesland met 63%. De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Noord-Brabant en Zuid-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 162 (22%) en 150 (18%).

Hieronder een overzicht van het aantal faillissementen per provincie (tussen haakjes de aantallen in 2016):

Groningen:                    94  (84)

Friesland:                      73 (197)

Drenthe:                        98 (100)

Overijssel:                   236 (344)

Flevoland:                   104 ( 90)

Gelderland:                 363 (546)

Utrecht:                       234 (310)

Noord-Holland:           543 (790)

Zuid-Holland:               688 (838)

Zeeland:                         39 (73)

Noord-Brabant:            584 (746)

Limburg:                      217 (257)