Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis

  Veel niet-financiële bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60% dat het doek voor hun bedrijf valt in de huidige vorm. Een ruime meerderheid van ondernemers gaat verder uit van afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis erd gehouden.


Uit het onderzoek van begin april blijkt dat ruim 15% van ondernemend Nederland op dat moment verwachtte de continuïteit van hun bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt en 31% als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt. Een groot aantal ondernemers (31%) geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren opdat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

                                      Ruim 22% van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven in de huidige vorm als deze langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan vreest 56% van de kleinere bedrijven voor hun voortbestaan. Grotere bedrijven (50 of meer werkzame personen) verwachten minder snel in gevaar te komen.

Horecaondernemers het meest pessimistisch over voortbestaan In alle sectoren vrezen ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. De ondernemers in de horeca zijn daarbij begin april het meest pessimistisch. Bijna 36% denkt het bedrijf gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33% drie tot maximaal zes maanden. Slechts 5% verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt.
Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis: slechts 4% denkt het maximaal twee maanden vol te kunnen houden. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden. 

Driekwart bedrijven verwacht omzetafname 
Ongeveer 75% van de ondernemers gaat uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44% verwacht een omzetdaling van meer dan 20%. Slechts 6% van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Ondernemers die groei van omzet voorzien komen vooral voor in de detailhandel (27%) en vervoer en opslag (8%).
Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20% te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis. In de horeca, de auto- en motorbranche en de cultuur, sport en recreatiesector verwacht begin april ruim 90% van de ondernemers een afname van de omzet door corona. Veruit de meeste bedrijven verwachten afnames van meer dan 20%. In de horeca wordt voor het tweede kwartaal het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, 85% verwacht het personeelsbestand te moeten afslanken, waarvan bijna 60 % met meer dan 20%. In de auto- en motorbranche en in de sector cultuur, sport en recreatie verwacht ruim 60% van de ondernemers reductie van personeel.