Haven Rotterdam draaide in 2021 op pre-corona niveau

 
De Rotterdamse haven sloeg in 2021 weer net zoveel goederen over als voor de pandemie in 2019. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een plus ten opzichte van vorig jaar, met als een van de uitschieters de toename van het aantal overgeslagen containers. Een stijgende omzet en lagere kosten zorgen voor een bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen van € 512,2 miljoen (2020: € 477,5 miljoen).

Na jaren van plannen maken en technische voorbereidingen, krijgt de energietransitie in de haven steeds meer gestalte. Voor verschillende projecten werd het afgelopen jaar de investeringsbeslissing genomen, voor andere projecten staat die in 2022 gepland. Toename totale overslag 7,3% Recordaantal van 15,3 miljoen TEU containers Financieel goed resultaat voor Havenbedrijf Rotterdam; stabiel dividend voor gemeente en Rijk Realisatiefase grote projecten voor energietransitie breekt aan Haven belangrijk voor realiseren brede welvaart en klimaatdoelstellingen Nederland Goederenoverslag haven Rotterdam 2021 – 2020 (.pdf)

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “ De haven zit wat betreft overslagvolume weer op het niveau van voor corona. Vooral de bedrijven in de containersector hebben een knappe prestatie geleverd door een recordaantal containers te behandelen, ondanks alle problemen die deze sector het afgelopen jaar wereldwijd kende. We investeren nu in de bouw van extra terminalcapaciteit op de Maasvlakte om de containersector verder te faciliteren. Ook op andere punten ben ik optimistisch.” “ Het afgelopen jaar is door verschillende partijen in de haven flinke voortgang geboekt op het gebied van de energietransitie. Zo is aan het Calandkanaal een walstroominstallatie geplaatst voor zeeschepen en is gestart met de bouw van een grote biobrandstoffenfabriek. Ook dit jaar verwachten we investeringsbeslissingen voor verschillende energietransitieprojecten, hetzij door onszelf, hetzij door andere partijen. Daarmee komt de transitie goed op gang. De lopende energietransitieprojecten van de bedrijven in het Rotterdamse havengebied kunnen samen zorgen voor maar liefst 35% van de Nederlandse CO2-reductie in 2030. Daar bovenop komt de import van waterstof voor de industrie in Rotterdam en elders. Om al die projecten te helpen realiseren, is een groene industriepolitiek nodig. Samen met de overheid en het bedrijfsleven kunnen we de industrie vernieuwen en de klimaatdoelen realiseren.”  

Financiën
Financieel heeft het Havenbedrijf een goed jaar achter de rug. De opbrengsten stegen 2,6% tot € 772,7 miljoen, terwijl de operationele lasten daalden met 5,5% tot € 260,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) nam 7,3% toe tot € 512,2 miljoen. De opbrengsten uit de verhuur van terreinen daalden licht door eenmalige effecten van prijsherzieningen in 2020. De inkomsten uit zeehavengeld namen toe als gevolg van de groei van de overslag. Het netto resultaat bedraagt € 247,2 miljoen (2020: € 351,7 miljoen). Het verschil wordt verklaard door een belastingherrekening voor toekomstige jaren als gevolg van de wijziging van het tarief vennootschapsbelasting.

De wijziging in 2020 was groter dan in 2021 (2021: € 33,8 miljoen; 2020: € 144,6 miljoen). Het genormaliseerde netto resultaat voor het genoemde belastingeffect in 2021 bedraagt € 213,4 miljoen (2020: € 207,1 miljoen). In de cijfers is een bijzondere waardevermindering met betrekking tot de Container Exchange Route van € 24,7 miljoen verwerkt. Deze afwaardering heeft betrekking op het onbemande vervoersconcept en de ICT-systemen voor vervoer. Met betrokken partijen op de Maasvlakte is het Havenbedrijf in gesprek hoe de fysieke baan gebruikt zal worden. Het voorstel aan de aandeelhouders (70,83% gemeente Rotterdam, 29,17% Rijk) is om hen in totaal € 122,7 miljoen dividend uit te keren (2020: € 120,5 miljoen). In totaal investeerde het Havenbedrijf € 226,3 miljoen in de ontwikkeling van de haven (2020: € 265,7 miljoen).
Allard Castelein

Foto’s Havenbedrijf Rotterdam Eric Bakker en Ernst Bode