Goederenvervoer over de weg steeds vaker met schonere vrachtwagens


Van elke 100 ritten met goederen die vrachtvoertuigen in 2022 maakten, werden er 84 gereden met voertuigen met relatief zuinige Euro 6-motoren. Hoewel deze schonere vrachtwagens gemiddeld langere ritten rijden dan minder schone, is de gemiddelde ritafstand wel afgenomen. Het totaal vervoerd gewicht nam daarnaast toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Sinds de introductie van vrachtvoertuigen met motoren uit de Euro 6-milieuklasse in 2013 is het gebruik ervan sterk toegenomen. In 2013 werd 2% van de ritten met goederen door vrachtvoertuigen met Euro 6-motoren gereden (766.000 ritten), in 2022 was dit 84% (bijna 49 miljoen ritten). Op 1 januari 2023 had iets meer dan de helft van de vrachtvoertuigen op de weg een Euro-6 motor (56%); dit komt neer op bijna 113.000 voertuigen. Ter vergelijking: negen jaar eerder had rond de 3% een dergelijke motor.

Euro 6-vrachtvoertuigen rijden minder lange ritten dan in 2013

Vrachtvoertuigen met Euro 6-motoren worden vaker dan minder schone vrachtvoertuigen ingezet bij de langere beladen ritten. In 2022 was de gemiddelde rit met lading door deze voertuigen 97 kilometer lang. Voertuigen met minder zuinige motoren (tot en met Euro 2) reden gemiddeld 44 kilometer per rit.

Wel is de gemiddelde ritafstand van vrachtvoertuigen met Euro 6-motoren in de loop der jaren afgenomen: negen jaar eerder bedroeg deze nog 141 kilometer. Het totaal aantal afgelegde voertuigkilometers met lading lag 4% lager in 2022 ten opzichte van 2013. Het vervoerd gewicht nam in deze periode wel met 8% toe. Er werden met zuinige vrachtvoertuigen dus minder lange ritten gereden, maar meer vervoerd in 2022 dan in 2013.Het aandeel kilometers dat met lege Euro-6 voertuigen werd afgelegd, bleef in deze periode stabiel op 27% van het totaal.

Bedrijven met meer vrachtvoertuigen vaker schonere motoren

Bijna een kwart van de vrachtvoertuigen (24%) in gebruik bij bedrijven met slechts één vrachtvoertuig had in 2021 een Euro 6-motor. Onder bedrijven met een wagenpark tussen de 2 en 30 vrachtvoertuigen is het aandeel Euro 6-vrachtvoertuigen gemiddeld 60 procent. Van de bedrijven met 30 of meer vrachtvoertuigen in gebruik, heeft 78% van deze voertuigen een Euro 6-motor.

Er waren in 2021 iets meer dan 800 bedrijven met 30 of meer vrachtvoertuigen. Deze bedrijven hebben ruim een derde van alle vrachtvoertuigen in gebruik en zijn meestal actief in de vervoer- en opslagbranche. De ruim 35.000 bedrijven met één vrachtvoertuig hebben in totaal iets meer dan een vijfde van de vrachtvoertuigen in gebruik.