FCA en Bank of England waarschuwt EU-klanten voor disruptie door Brexit


Europese klanten van Britse financiële dienstverleners kunnen nog steeds te maken krijgen met disrupties wanneer de Brexit-overgangsperiode op 31 december afloopt. Daarvoor waarschuwen de Financial Conduct Authority (FCA) en Bank of England in een gezamenlijke brief aan verzekeraars. De toezichthouders dringen er bij verzekeraars op aan om door te gaan met activiteiten  om ervoor te zorgen dat het risico op verstoring en instabiliteit tot een minimum wordt beperkt. “Er zou enige marktvolatiliteit en verstoring van de financiële diensten kunnen ontstaan, met name voor in de EU gevestigde klanten”, zeggen de toezichthouders. “De laatste stappen van individuele bedrijven zijn nodig om ervoor te zorgen dat ze voorbereid zijn op het einde van de overgangsperiode”, voegen ze eraan toe.

De FCA en de Prudential Regulation Authority van de Bank of England zeggen dat verzekeraars ook maatregelen moeten nemen om te controleren of hun klanten klaar zijn voor het einde van de overgangsperiode.”Het is absoluut noodzakelijk dat bedrijven blijven voortbouwen op hun voorbereidende werk om ervoor te zorgen dat zij, en voor zover mogelijk hun klanten, aan het einde van de overgangsperiode klaar zijn voor een reeks scenario’s”, aldus beide instanties in de brief.

Bedrijven die van plan zijn om uitstaande EU-verplichtingen af ​​te bouwen, hetzij via een EU-afbouwregeling, hetzij door verplichtingen over te dragen aan een EU-verzekeraar, moeten de voorbereidingen afronden of voor 31 december noodplannen opstellen, vervolgt de brief. Dit is in lijn met de verwachtingen van Eiopa die eerder deze maand werden gepubliceerd en waarin werd aangegeven dat bedrijven klaar moeten zijn voor het einde van de overgangsperiode, met maatregelen om ongeoorloofde verzekeringsactiviteiten te voorkomen en de continuïteit van grensoverschrijdende activiteiten te waarborgen.

 

 De Britse toezichthouders zeggen dat verzekeraars en makelaars klanten moeten informeren over de mogelijke impact van de terugtrekking van het VK uit de EU op verzekeringscontracten. De FCA zegt dat klanten die zullen worden getroffen door een vermindering of stopzetting van de diensten eerlijk moeten worden behandeld en voldoende moeten worden geïnformeerd.

De FCA belicht verschillende andere gebieden die verzekeraars mogelijk moeten aanpakken. Deze omvatten deel VII-besparingsbepalingen, gegevens, het sluiten van EER-bankrekeningen, EER-paspoortbedrijven en het regime van tijdelijke machtigingen. Dit laatste begint aan het einde van de overgangsperiode om EER-paspoortbedrijven in het VK te laten opereren, in afwachting van een vergunning als bijkantoor in derde landen.