Europa enige regio in wereld met positieve M & A-performance

Europa is de enige regio in de wereld met een positieve performance  op het gebied van fusies & overnames (M&A) in het eerste kwartaal van 2019, waarbij de Europese dealmakers 2,88 procentpunten beter presteerden dan hun regionale indez, zo bljkt uit de laatste resultaten van Willis Towers Watson’s Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM).

De Europese kopers presteerden de afgelopen drie jaar beter dan hun regionale index met 5.1 procentpunten, waarmee zij de wereldwijde lijst aanvoeren. Ook de Britse  M&A performance verbeterde  de afgelopen vier jaar ondanks de onzekerheid door de Brexit met 3,77 a 3,9 procentpunten. In de regio’s Noord-Amerika en Azie/Pacific was sprake van een underperformance  met resp min 1,1 en min 5.5 procentpunten.

Geconfronteerd met een volatiele fusie- en overnamemarkt als gevolg van wereldwijde politieke zekerheid, de dreiging van handelsoorlogen en groeiend protectionisme heft ertoe geled dat de wereldwijde M&A Markt als geheel zes kwartalen lang minder heeft gepresteerd dan het jaar ervoor, waarvan het laatste kwartaal met 5. 4 procentpunten.

Enkele   andere uitkomsten uit Willis Watson’  QDPM  zijn dat de gemiddelde 3 jaars-performance  is met min 0,9% het laagste niveau sinds de start van de Index in 2008 en dat de 180 deals in het eerste kwartaal van dit jaar eveneens het laagste aantal is in de afgelopen vijf jaar.

Jana Mercereau, Head of Corporate Mergers and Acquisitions voor de UKfor Great Britain, zegt  dat het voor de dealmakers te hopen is dat de markt voor fusies en overnames zich ten goede keert.  “ Het is momenteel voor decision makers meer dan ooit van belang zich te focussen op het selecteren van mogelijke overnamekandidaten,  due diligence, integratie en de mensen die bij de fusie- en overnamedeal betrokken zijn.”