Een op de twintig bedrijven hebben problematische schulden

Ruim 5% procent van de bedrijven beoordeelt de schuldenlast als problematisch. Voor bijna 95% van de bedrijven is de schuldenlast dragelijk. Het beeld van de schuldenlast van bedrijven in oktober 2023 is daarmee hetzelfde als een half jaar geleden. Dit meldt het CBS voor het Jaarbericht Staat van het mkb 2023.

Het merendeel van de bedrijven (88 procent) beoordeelt hun schuldenlast als lager of ongeveer even hoog als vorig jaar. 12% van de bedrijven zag de schuldenlast toenemen, maar in de meeste gevallen was dit dragelijk voor het bedrijf.In het kleinbedrijf (bedrijven tot 50 werkzame personen) is het percentage bedrijven met problematische schulden bijna 8%. Dit is groter dan in het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) waar dit bijna 3% is.

Schuldenlast voor ruim de helft van de bedrijven van gewenste omvang

54% van de bedrijven geeft aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang is en niet zal worden verminderd.  Zes procent van de bedrijven zegt de schuldenlast binnen een jaar naar een gewenste omvang te kunnen verminderen. 21% heeft daar maximaal 1 tot 5 jaar voor nodig en bijna 3% heeft meer dan 5 jaar nodig. 14% van de bedrijven geeft aan niet te weten op welke termijn de schuldenlast naar een gewenste omvang verminderd kan worden. Anderhalf procent van de bedrijven geeft aan dat het verminderen van de schuldenlast wenselijk is, maar niet mogelijk. Minder dan een half procent van de bedrijven geeft aan dat het bedrijf wordt beëindigd vanwege de schuldenlast.

Voor het grootbedrijf (61%) is de omvang van de schuldenlast vaker van een gewenste omvang die niet zal worden verminderd, dan voor het middenbedrijf (ruim 53%) en het kleinbedrijf (48%).