Economisch beeld opnieuw positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september opnieuw verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van medio september presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het consumentenvertrouwen was in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder. Het producentenvertrouwen was in augustus minder positief dan een maand eerder. Beide vertrouwensindicatoren lagen boven het langjarige gemiddelde.

In juli 2021 hebben consumenten 4,8% meer besteed dan in juli 2020. De stijging is minder groot dan in mei en juni, toen de consumptie met respectievelijk 11,0 en 6,7% groeide. Dat komt doordat de consumptie in mei en juni van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. Wel kwam voor het eerst na het uitbreken van de coronacrisis de consumptie weer boven het niveau uit van voor de crisis. In juli 2021 besteedden consumenten 2,1% meer dan in juli 2019.

Het volume van de goederenexport was in juli 8,4% groter dan in juli 2020. Er zijn vooral meer machines, chemische en metaalproducten geëxporteerd. Ten opzichte van juli 2019 lag de export 8,8% hoger. Het volume van de import was in juli 8,0% groter dan in juli 2020 en 5,9% dan in juli 2019.In juli 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger. In infrastructuur en personenauto’s is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen ongeveer 1% hoger.

Productie industrie groeit met 14,1 procent in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 14,1% hoger dan in juli 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 17,9%. Ten opzichte van juli 2019 bedroeg de groei ruim 9%. Daarmee is het door de coronacrisis in juli 2020 geleden productieverlies ruimschoots goedgemaakt.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is opnieuw gedaald. Er zijn in augustus 11 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen ligt op een historisch laag niveau.Bestaande koopwoningen waren in augustus 17,8% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na september 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan.

Meer gewerkte uren, meer vacatures, minder werklozen

Het aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal lag, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 1,1% hoger dan in het eerste kwartaal van 2021. In totaal werkten werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal ruim 3,4 miljard uur.In augustus waren 301.000 mensen werkloos. Drie maanden eerder, in mei, waren er 309.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden derhalve af met gemiddeld 3.000 per maand. Het werkloosheidspercentage kwam in augustus uit op 3,2%.

Eind juni 2021 stonden er 327.000 vacatures open, 82.000 meer dan aan het eind van het eerste kwartaal. Sinds het begin van de meting in 1997 is er kwartaal op kwartaal nooit zo’n grote toename geweest.Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het tweede kwartaal 2021 met 3,0% in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 20,1%.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,8% gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2020 was de omvang van het bbp 10,4% groter.

Economie groeit met 3,8 procent in tweede kwartaal 2021

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,8 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 augustus, kwam de groei uit op 3,1%. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 10,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,7%. De opwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door nieuwe cijfers over de zorg, de financiële instellingen, het vervoer, de reisbranche en de horeca. Zo is productie van de ziekenhuizen sterker hersteld dan eerder geraamd en is er een opwaartse bijstelling bij de GGD’s voor vaccinaties en testen.

Het totaalbeeld is niet veranderd. Vooral de consumptie door huishoudens en het handelssaldo waren hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Ook de investeringen en de overheidsconsumptie hadden een positieve bijdrage aan de jaar-op-jaargroei.

Aantal banen groeit 153.000

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 153.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De eerste berekening kwam uit op een toename 133.000 banen.Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 waren er in het tweede kwartaal van 2021 volgens de tweede berekening 283.000 banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 262.000.