Economie groeide vorig jaar met 1,7% minder hard dan de 2,6%-stijging in 2018; bouw boekte grootste omzettoename

De Nederlandse economie (Bruto Binnenlands Product) is vorig jaar met 1,7% gegroeid. Daarmee groeide de economie in 2019 een stuk minder hard dan de 2,6% in 2018. Het is ook de laagste groei sinds 2014. De groei in 2019 is te danken aan meer consumptie en investeringen. Het handelssaldo droeg negatief bij.In het laatste kwartaal van vorig jaar was de groei 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is hetzelfde groeitempo als in de drie eerste kwartalen van 2019. De Nederlandse economie groeit nu al 6,5 jaar op rij.

Van alle economische sectoren groeide de bouw in 2019 het hardst, met 4,7%. Dat was ondanks alle zorgen over stikstof en PFAS. Sinds mei kunnen veel nieuwe bouwprojecten niet starten, omdat de vergunningsverlening grotendeels stilligt vanwege de te hoge stikstofuitstoot en de uitspraak daarover van de Raad van State. Maar bouwbedrijven hadden kennelijk nog genoeg lopende projecten. De groei in de bouw was wel kleiner dan de vier voorgaande jaren. Na de bouw was de groei het grootst in de ICT en de energiesector.

Na de bouw volgde de sector informatie en communicatie met 3,7%. De groei van de bouwnijverheid was wel kleiner dan in de vier voorafgaande jaren.De productie van de industrie groeide in 2019 ook, maar met 0,8% minder sterk dan in 2018. Toen lag de productie 4,7% hoger dan een jaar eerder. Net als in 2018 groeide vooral de productie van machines en apparaten in 2019. Dit zijn ook producten die het goed deden in de export. De delfstoffenwinning daarentegen kromp ook in 2019.

Ruim 5% meer investeringen

In 2019 zijn de investeringen met 5,3% gegroeid. Een jaar eerder was de groei 3,2%. In 2019 is vooral meer geïnvesteerd in personenauto’s en gebouwen. Ook de investeringen in woningen, infrastructuur, vliegtuigen en machines lagen hoger dan een jaar eerder. De groei van de investeringen in woningen is met 1,5% in 2019 wel een stuk lager dan in 2018, toen de investeringen in woningen met 7% groeiden.

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie lag in 2019 op een relatief hoog niveau en was gemiddeld ook hoger dan in 2018. Het producentenvertrouwen industrie was in 2019 weliswaar minder hoog dan in 2018, maar lag wel boven het langjarige gemiddelde.

Consumenten hebben meer besteed aan woninginrichting en apparaten

Consumenten hebben vorig jaar 1,4% meer besteed dan in 2018. De groei ligt lager dan in de twee voorafgaande jaren, toen consumenten ruim 2% meer uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten gaven in 2019 vooral meer uit aan woninginrichting, elektrische apparaten (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.) en aan kleding. Aan personenauto’s hebben ze in 2019 minder besteed dan in 2018. Verder gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca, vervoer en communicatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

De consumptiegroei is in lijn met het verder groeien van de werkgelegenheid,  en de ontwikkelingen op de woningmarkt. In 2019 waren er gemiddeld 183.000 banen meer dan in 2018. Ook zijn er bijna 219.000 woningen verkocht, het op een na hoogste aantal ooit. 

Vooral meer uitvoer van machines en chemische producten

De uitvoer van goederen en diensten groeide in 2019 met 2,6% minder hard dan in het voorgaande jaar. Toen lag de export 3,7% hoger dan een jaar eerder. Nederlandse bedrijven hebben in 2019 vooral meer chemische producten en machines en apparaten uitgevoerd dan een jaar eerder. Ook de uitvoer van aardolieproducten en kleding en textiel lag hoger dan in 2018. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide in 2019, maar de uitvoer van Nederlands product kromp ten opzichte van 2018.

De invoer van goederen en diensten groeide met 3,2% harder dan de uitvoer. Het saldo van de uitvoer en de invoer droeg in 2019 negatief bij aan de bbp-groei.
In een groot deel van 2019 werd de groei van de import en export gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo had dit nagenoeg geen effect.

Meer banen

Het aantal banen bleef stijgen. In een jaar tijd kwamen er 153.000 banen bij, een stijging van 1,7%. Het aantal banen groeit nu al bijna zes jaar achter elkaar. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 zijn er iets meer dan een miljoen banen bijgekomen. Eind december was het aantal openstaande vacatures gestegen naar 291.000, een stijging van ruim 3.000 ten opzichte van een kwartaal eerder.