Drie van de vijf CEO’s wereldwijd niet van plan M&A-deals uit te stellen tot 2023; fusies en overnames gaan tweede helft dit jaar toenemen


De wereldwijde M&A-activiteit zal in de tweede helft van 2023 waarschijnlijk toenemen naarmate investeerders en leidinggevenden een evenwicht zoeken tussen kortetermijnrisico’s en hun strategieën voor bedrijfstransformatie op lange termijn, aldus PwC’s 2023 Global M&A Industry Trends Outlook.

Hoewel de wereldwijde transactieactiviteit vertroebeld blijft door macro-economische volatiliteit, waaronder de vrees voor een recessie, stijgende rentevoeten, een sterke daling van de aandelenwaarderingen, geopolitieke spanningen, waaronder de oorlog in Oekraïne, en verstoringen van de toeleveringsketen, zegt drie vijfde (60%) van de wereldwijde CEO’s niettemin niet van plan te zijn om deals uit te stellen in 2023

De wereldwijde fusie en overnamarkt stond voor een uitdagend 2022, met M&A-volumes en -waarden die afnamen van de recordhoogte (65.000 deals) in 2021 – respectievelijk met 17% en 37% – hoewel ze boven de niveaus van 2020 en de gezonde pre-pandemie bleven. In de tweede helft van 2022 daalden de transactievolumes en -waarden nog sterker – met respectievelijk 25% en 51% – dan het jaar voordien. De impact van diverse macro-economische en geopolitieke factoren heeft de markten voor fusies en overnames echter niet op uniforme wijze beïnvloed. India, bijvoorbeeld, was een uitschieter in 2022, waar de activiteit met 16% en het volume met 35% toenam – tot een recordhoogte – in vergelijking met dubbelcijferige dalingen in de VS, China en vele andere gebieden.

Volgens de vooruitzichten blijven fusies en overnames – en vooral portefeuilleoptimalisatie – een strategische kans voor marktspelers – ongeacht de uitdagende macro-economische en geopolitieke factoren – en blijven ze een instrument om CEO’s te helpen hun bedrijven te herpositioneren, de groei te versterken en duurzame resultaten op langere termijn te behalen.

Brian Levy, Global Deals Industries Leader, PwC US: “Het is nu niet het moment om ‘verliefd’ te worden op fusies en overnames. In tijden van onzekerheid of marktvolatiliteit hebben fusies en overnames de neiging te vertragen – maar dat kunnen precies de momenten zijn waarop waarderingen aantrekkelijker worden en kansen zich aandienen. Een herziening van de waarderingen, minder concurrentie voor transacties en nieuwe activa die op de markt komen – ook uit noodsituaties – bieden kopers reële kansen om een beter rendement en zelfs een grotere groei te realiseren. Op voorwaarde dat bedrijven goed doordachte strategieën hebben en toegang hebben tot kapitaal (en in sommige gevallen de moed) om transformerende deals te sluiten – deals die hun bedrijf vorm zullen geven en zullen bijdragen tot hun succes op langere termijn – kan de huidige markt een geschikt moment bieden voor fusies en overnames.”

Wereldwijde fusies en overnames in 2022

De wereldwijde M&A-activiteit in 2022 verschilt per regio, met meer deals in EMEA dan in Amerika en APAC – ondanks hogere energiekosten en regionale instabiliteit – wat wijst op een verschuiving bij investeerders om kansen en groei te vinden in andere markten.

In EMEA daalden de transactievolumes en -waarden tussen 2021 en 2022 met respectievelijk 12% en 37%. Met ongeveer 20.000 deals in 2022 bleef de activiteit in de regio 17% hoger dan het niveau van vóór de pandemie van 2019.In Noord- en Zuid-Amerika (ongeveer 18.000 deals) daalden de transactievolumes en -waarden tussen 2021 en 2022 met respectievelijk 17% en 40%. Vooral de waarde van de deals werd zwaar getroffen en het aantal Amerikaanse megadeals – transacties met een waarde van meer dan 5 miljard dollar – halveerde bijna van 81 naar 42 tussen 2021 en 2022. De daling in de tweede helft van het jaar was scherper, met slechts 16 megadeals tegenover 26 in de eerste helft van 2022.

In Azië en de Stille Oceaan (ongeveer 16.000 transacties) daalden de volumes en waarden tussen 2021 en 2022 met respectievelijk 23% en 33%. De grootste dalingen werden waargenomen in China – onder invloed van de COVID-19-uitdagingen en de afnemende exportvraag – waar het aantal en de waarde van de deals met respectievelijk 46% en 35% daalden. Bedrijven die toegang zoeken tot Aziatische markten kijken voor investeringsmogelijkheden steeds vaker verder dan China – naar India, Japan en andere landen in Zuidoost-Azië. India komt naar voren als een steeds aantrekkelijker bestemming voor investeringen, en heeft Japan en Zuid-Korea in waarde ingehaald om na China de tweede plaats in de regio in te nemen.

Wereldwijde M&A-vooruitzichten voor 2023

Macro-economische volatiliteit en geopolitieke conflicten hebben niet in alle sectoren dezelfde impact. De volgende industriële dynamiek zal in 2023 kansen creëren voor fusies en overnames:

– Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT): Digitalisering blijft voor veel bedrijven een belangrijk aandachtspunt. Softwaredeals zullen de sector blijven domineren – net als in 2022 – met een aandeel van twee derde (71%) van de technologiedealactiviteit en driekwart (74%) van de dealwaarde. Andere gebieden waar in 2023 waarschijnlijk veel fusies en overnames zullen plaatsvinden, zijn telecom, de metaverse en videogames.

– Industriële productie en auto-industrie (IM&A): Portfolio optimalisatie zal afstotingen en overnames stimuleren, met name die gericht zijn op duurzaamheid en versnelling van digitale transformatie.

– Financiële diensten (FS): Verstoring door platforms en FinTech leidt tot snelle technologische veranderingen in de financiële dienstverlening en zal M&A stimuleren naarmate spelers digitale capaciteiten willen verwerven.

– Energie, nutsbedrijven en hulpbronnen (EU&R): De energietransitie blijft een prioriteit voor investeerders en managementteams, waardoor grote hoeveelheden kapitaal naar fusies en overnames en andere kapitaalprojectontwikkeling zullen gaan.

– Consumentenmarkten: Hoewel de uitdagingen op het consumentenfront in 2023 blijven bestaan, zullen portefeuilleherzieningen en een focus op transformatietransacties M&A-kansen creëren.

– Gezondheidssector: De noodzaak om te innoveren en bedrijven te transformeren om groeidoelstellingen te bereiken, zal de M&A-activiteit in 2023 stimuleren. Biotech, CRO/CDMO, MedTech, consumentgerichte gezondheidszorg en digitale gezondheidsoplossingen zullen naar verwachting veel belangstelling van investeerders trekken.

De macro-economische en geopolitieke volatiliteit zal ook verschillende gevolgen hebben voor de marktspelers, wat voor sommigen voordelen en voor anderen uitdagingen oplevert:

– Bedrijven: Sterke balansen zullen een kans vormen voor ondernemingen, gezien de krappe financieringsvoorwaarden.

– Private Equity: PE zal kijken naar nieuwe transacties en zich richten op het creëren van waarde in hun portefeuillebedrijven, wat op zijn beurt optimalisatie, opbouw en desinvesteringen inhoudt.

– Special Purposes Acquisition Companies (SPAC’s): Hoewel SPAC’s sinds 2020 ongeveer $ 230 mrd aan kapitaal hebben opgehaald via IPO’s, hebben er steeds meer moeite om deals te sluiten, en veel zullen waarschijnlijk geen tijd meer hebben.

– Kredietfondsen en particuliere markten: Hun kredietverlening zal M&A-aandeel winnen van banken en de sleutel worden tot het verstrekken van de broodnodige liquiditeit, vooral bij deals in het middensegment.

– Durfkapitaal: Risicokapitaal kan zich terugtrekken uit sommige risicovollere investeringen, maar investeringen in klimaattechnologie blijven een potentiële lichtpunt: meer dan een kwart van alle risicokapitaalfinanciering gaat nu naar klimaattechnologieën, vooral die welke gericht zijn op het terugdringen van de uitstoot. Malcolm Lloyd, Global Deals Leader, PwC Spanje: “Er zijn genoeg redenen om positief te zijn over de M&A-dealactiviteit bij het ingaan van 2023. CEO’s zullen dealmaking hoog op hun agenda hebben staan nu bedrijven hun portefeuilles blijven optimaliseren en nagaan hoe strategische fusies en overnames kunnen bijdragen tot groei en hun transformatieproces