De Letselschade Raad organiseert symposium Zorgschade op 23 mei a.s. in Zeist


De Letselschade Raad organiseert in nauwe samenwerking met Erwin Audenaerde en Linda Renders, onafhankelijk zorgschadedeskundigen en auteurs van de Handreiking Zorgschade, op donderdag 23 mei a.s. haar jaarlijkse symposium. De bijeenkomst, die van 12.00 tot 18.00 uur wordt gehouden op de KNVB Campus in Zeist, staat dit jaar in het teken van het thema ‘Zorgschade’

In een toelichting op de themakeuze, stelt de Letselschade Raad: “Zorgschade is voor de letselschadebranche een relatief nieuw begrip. Sinds de Handreiking Zorgschade op 1 januari 2018 is ingevoerd, wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd. Het valt hierbij op dat soms de essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is, uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een letselschadezaak. Om u meer inzicht te geven in de achtergronden, maar ook in de dagelijkse realiteit van mensen die met zorgschade te maken hebben, hebben zorgschadedeskundigen in samenwerking met De Letselschade Raad een middagvullend programma samengesteld.”

Inhoud
Tijdens het symposium wordt stil gestaan bij de volgende zaken:Wat is zorgschade? Wat is een zorgschadedossier? Welke problemen ondervindt de branche bij de behandeling van een zorgschadedossier? Weke oplossingen zijn er? Hoe verhoudt de juridische discussie en de discussie over publieke en private regelingen zich tot de praktijk?
De rode draad tijdens deze informatieve middag is met name de vraag: Wat is in het belang van het slachtoffer?


Deskundigen vanuit juridische en wetenschappelijke hoek, behandelaars van de diverse branchepartijen en zorgschadedeskundigen nemen u mee in het onderwerp zorgschade.

Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor het symposium. Meer informatie over het programma en over de mogelijkheid om in te schrijven volgt binnenkort.

Foto DLR