CPB: Minder nieuwe bedrijven en lager aantal stoppers in coronacrisis

De coronacrisis heeft zichtbare gevolgen voor de bedrijvigheid in Nederland. In 2020 werden 6,5% minder bedrijven met ten minste 2 werknemers opgericht. Deze daling beperkt zich niet tot de sectoren die de meeste hinder hebben van gezondheidsbeperkingen, zoals de horeca, want bijna elke sector zag vorig jaar een afname van het aantal starters.

Het aantal bedrijfsopheffingen (inclusief faillissementen) van bedrijven met ten minste 2 werknemers is ongeveer even hoog als voor de coronacrisis. Dit is opvallend omdat tijdens recessies normaliter meer bedrijven stoppen. De afname van nieuwe bedrijven en het lagere aantal stoppers dan verwacht kan zich op termijn vertalen in lagere economische groei. Dit staat in de Engelstalige publicatie ‘Business dynamics during the COVID pandemic’ die het Centraal Planbureau (CPB) zojuist heeft uitgebracht