Binnenvaart vervoerde meer ‘natte’ maar minder ‘droge’ bulkgoederen in 2019

In 2019 vervoerde de binnenvaart 361 miljoen ton goederen, 0,4% meer dan een jaar eerder. Het vervoerd gewicht aan droge bulk, met een aandeel van 52% het grootst, daalde met 6,1%. Het vervoer van natte bulkgoederen, zoals chemische en aardolieproducten, nam met 10,8% toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de binnenvaart.

In 2019 daalde het binnenlands vervoer door binnenvaartschepen in vergelijking met een jaar eerder met 1,6%, naar 120 miljoen ton. Het internationaal vervoer steeg met 1,4% tot 241 miljoen ton. Er werden vooral meer goederen vanuit het buitenland naar Nederland vervoerd (5%). De afvoer vanuit Nederland daalde met 0,2% en de doorvoer steeg met 0,6%.

Minder goederen naar Duitsland

De daling in het internationale vervoer door de binnenvaart vanuit Nederland kwam vooral doordat er minder goederen naar Duitsland werden vervoerd. In 2019 daalde dit met 4,9%, naar 71 miljoen ton. Er gingen vooral minder kolen (9,5%) en metaalertsen (9,7%), per binnenvaartschip naar Duitsland.

De hoeveelheid kolen die per binnenvaartschip naar Duitsland wordt vervoerd neemt al jaren af. De afgelopen jaren heeft Duitsland meerdere kolencentrales gesloten, waardoor de vraag naar kolen afnam. Werd in 2013 nog ruim 28 miljoen ton aan kolen naar Duitsland verscheept, in 2019 is dit gedaald naar iets meer dan 19 miljoen ton. Ondanks deze daling vormt het vervoer van kolen en metaalertsen nog steeds de hoofdmoot van de binnenvaart naar Duitsland (60% van alle goederen).

Meer containergoederen en natte bulk

Het vervoerd gewicht van goederen in containers steeg in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met 3,2%. De grootste groei in de binnenvaart werd gerealiseerd in het vervoer van natte bulk, dit steeg in 2019 met 10,8% naar bijna 123 miljoen ton. Onder natte bulk vallen voornamelijk gevaarlijke stoffen, zoals vloeibare geraffineerde aardolieproducten en chemische producten.

In 2019 vervoerden binnenvaartschepen 99,5 miljoen ton gevaarlijke stoffen, bijna 28% van alle goederen die door de binnenvaart werden vervoerd. Van alle gevaarlijke stoffen die via binnenvaart, weg of spoor worden vervoerd, gaat meer dan 85% per binnenvaartschip. Brandbare vloeistoffen, zoals benzine en diesel, zijn met een aandeel van 72,6% de meest vervoerde gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. Op ruime afstand volgens overige gevaarlijke stoffen (21,1%), bijtende stoffen (3,2%) en brandbare vloeistoffen (3,1%).