Belang EU in Nederlandse export iets kleiner

 Bijna 71% van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de goederenimport lager dan bij de export. Nederland heeft een relatief grote positie in de goederenhandel van België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat meldt het CBS naar aanleiding van de nieuwe publicatie Nederland Handelsland 2019. Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers op het gebied van de internationalisering van Nederland.

 Landen in de EU zijn met afstand de belangrijkste exportmarkten voor Nederland. Van de totale goederenexport van 496 miljard euro ging bijna 71% naar een EU-land (350,1 miljard euro), waarvan bijna de helft naar de buurlanden. Bijna 23% van de export gaat naar Duitsland, gevolgd door België met 10%. In de top tien landen van grootste exportbestemmingen staan twee niet-EU landen: de Verenigde Staten (38,9 miljard euro) en China. Naar Azië (52,2 miljard euro) ging bijna 11% van de Nederlandse goederen export, naar Noord Amerika 8%. De exportwaarde naar alle continenten nam toe in de periode 2010-2018, maar de groei naar bestemmingen buiten de EU was sterker. Daardoor is het aandeel van de goederenexport naar de Europese Unie in 2018 lager, terwijl het aandeel van de andere continenten is toegenomen.

China (de tweede economie ter wereld), Japan (derde), India (zevende) en Zuid-Korea (twaalfde) zijn de grootste economieën van Azië. Met uitzondering van Japan hebben deze landen de afgelopen tien jaar economisch een sterk groei doorgemaakt. Van deze landen exporteerde Nederland in 2018 het meest naar China (ruim 10 miljard euro, oftewel 1,8% van de Nederlandse goederenexport), gevolgd door Zuid-Korea (0,9%), Japan (0,7%) en India (0,4%.De export naar Afrika bedroeg 16,1 miljard euro en naar Oceanië 3,8 miljard euro.

Aandeel Nederland in import tien grootste economieën gegroeid

De Nederlandse goederenimport is minder gericht op de EU, maar ook hier is de EU het grootste (235,7 miljard euro, 53% van het totaal). In 2010 was het EU-aandeel even hoog. 22,5% van de import (99,3 miljard euro) is afkomstig uit Azië. Ook dit aandeel is nagenoeg gelijk aan 2010.Van de tien grootste goederenexporteurs naar Nederland zijn er zes een EU-land (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje) en liggen er vier buiten de EU (China, VS, Rusland en Noorwegen).De import uit Amerika bedraagt 48,8 miljard euro, uit Afrika 11,1 milard euro en uit Oceanië 2,2 miljard euro.

Door per land de import- en exportstromen met Nederland samen te nemen, wordt het belang van Nederland als handelspartner voor dat land zichtbaar. Gemiddeld 3% van de wereldwijde goederenhandel is met Nederland. Van de tien grootste economieën ter wereld heeft Nederland een relatief sterke handelsrelatie met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In beide gevallen is de wederzijdse goederenhandel met Nederland goed voor 7% van de totale goederenhandel van die landen. Ook voor Frankrijk, Italië en Brazilië is Nederland een relatief grote handelspartner.

Belang Nederland als handelspartner relatief het grootste in België

Van alle landen in de wereld, ongeacht de omvang van de wederzijdse goederenstroom, is het aandeel Nederland als handelspartner in België het grootst. Circa 12% van de Belgische goederenexport gaat naar Nederland en ruim 17% van de Belgische goederenimport is afkomstig vanuit Nederland. In totaal is 14,5% van de Belgische goederenhandel met Nederland. IJsland, Ivoorkust, Mozambique en Noorwegen exporteren een relatief groot deel van hun export naar Nederland. Aruba, Nigeria, Guinee, Verenigd Koninkrijk en Zweden importeren een relatief groot deel van hun import uit Nederland.