Afname internationaal goederenvervoer over de weg in 2020

In 2020 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s 686 miljoen ton, 0,4% minder dan in 2019. De laatste keer dat de hoeveelheid vervoerde goederen daalde was in 2014. De daling werd veroorzaakt door afname van het internationale goederenvervoer. De hoeveelheid goederen die binnen Nederland werd vervoerd nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het binnen Nederland vervoerde gewicht steeg in 2020 met 0,2% tot 561 miljoen ton. Het meeste door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht, 82%, wordt binnen Nederland vervoerd. Het internationaal over de weg vervoerde gewicht daalde van 129 miljoen ton in 2019 naar ruim 125 miljoen ton in 2020, een daling van 2,7%.

Meer landbouwproducten en overige voedingsproducten

Landbouwgoederen en overige voedingsproducten maken 30% uit van het door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht. Het vervoer van deze goederen steeg in 2020 met 3,% ten opzichte van een jaar eerder. Het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen, goed voor ruim een vijfde van alle vervoerde goederen, steeg 2,6%. Ook het vervoer van aardolieproducten en meststoffen steeg. Het vervoer van goederen als ertsen, staal, chemische producten en stukgoederen daalde in 2020 met 4,6%.

Minder goederen vanuit Nederland naar buitenland

Het grensoverschrijdend vervoerd gewicht vanuit en naar Nederland daalde in 2020 met 1% in vergelijking met een jaar eerder. Deze daling werd veroorzaakt door het vervoer vanuit Nederland naar het buitenland (-3,6%). Naar het Verenigd Koninkrijk daalde het vervoerde gewicht door Nederlandse vrachtauto’s met 12,7%. Naar Frankrijk was dit 9,7% en naar België 5,8%. Naar Duitsland, de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto’s, steeg het vervoerde gewicht met 0,6%. De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werden vervoerd nam in 2020 wel toe, met 2,1%.

Beroepsvervoer licht gestegen

In 2020 vervoerden Nederlandse beroepsvervoerders ruim 551 miljoen ton aan goederen, 0,2% meer dan een jaar eerder. 80,4% van het totaal door Nederlandse vrachtauto’s vervoerde gewicht wordt vervoerd door beroepsvervoerders. Het eigen vervoer, waarbij goederen worden getransporteerd door het bedrijf zelf, daalde in 2020 met 2,6%.