Aantal speedpedelecs in 3 jaar verdubbeld

Het aantal speedpedelecs is in de eerste helft van 2020 opnieuw gestegen en is verdubbeld ten opzichte van drie jaar geleden. Op 1 juli 2020 waren er 21,100 speedpedelecs in Nederland. 45- tot 65-jarigen bezitten de meeste speedpedelecs. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Speedpedelecs zijn elektrische fietsen waarmee met een snelheid van maximaal 45 kilometer per uur kan worden gereden. De speedpedelec gaat sneller dan de reguliere elektrische fiets die trapondersteuning tot een snelheid van 25 kilometer per uur biedt. Sinds januari 2017 gelden voor speedpedelecs dezelfde regels als voor bromfietsen, zoals het dragen van een helm.

Stijging aantal speedpedelecs zet door in 2020

Op 1 juli 2020 waren in Nederland 21,100 speedpedelecs op de weg. Dit is een toename van 23% ten opzichte van een jaar geleden, toen Nederland 17,200 speedpedelecs telde, en bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Van de 21,100 speedpedelecs op 1 juli 2020 zijn er 3,300 in de eerste helft van 2020 aangeschaft (nieuw en tweedehands). In deze cijfers is geen effect van de coronacrisis zichtbaar. De aanschafcijfers laten hetzelfde patroon zien als in de eerste helft van 2019.

Grootste deel speedpedelecs heeft particuliere eigenaar

Op 1 juli 2020 had het grootste deel van de speedpedelecs een particuliere eigenaar (92,4%). Dit waren ruim 19,500 speedpedelecs. De overige 1,600 actieve speedpedelecs stonden geregistreerd op de naam van een bedrijf. De verhouding in het aandeel speedpedelecs onder particulieren en bedrijven is sinds 1 juli 2017 nauwelijks veranderd.

Speedpedelecbezitter jonger dan eigenaar e-bike

Particuliere speedpedelecbezitters waren op 1 juli 2020 gemiddeld 51,5 jaar oud. De meeste eigenaren van speedpedelecs zijn tussen 45 en 65 jaar oud. Zij bezaten ruim 13.000 (66,6%) speedpedelecs. De speedpedelec is minder populair onder 16- tot 35-jarigen. Zij bezaten op 1 juli 2020 iets meer dan 6,7% van alle snelle elektrische fietsen, wat neerkomt op 1,300 speedpedelecs.De eigenaren van speedpedelecs zijn jonger dan de eigenaren van e-bikes. Het bezit van de gewone elektrische fiets is het hoogst onder 65- tot 75-jarigen.

Op 1 juli 2020 stonden de meeste particuliere speedpedelecs (3,600) geregistreerd in de provincie Zuid-Holland. Rekening houdend met het aantal inwoners per provincie staan speedpedelecs relatief het vaakst geregistreerd in de provincie Utrecht, gevolgd door Gelderland en Groningen. Utrecht telde 159 particuliere speedpedelecs per 100.000 inwoners en Gelderland en Groningen respectievelijk 137 en 136. Dit is dezelfde Top 3 als vorig jaar.In Limburg en Flevoland zijn speedpedelecs het minst populair, met in Limburg 64 en in Flevoland 73 speedpedelecs per 100.000 inwoners. Speedpedelecs stonden vooral geregistreerd in gemeenten in weinig stedelijke gebieden en minder vaak in de grote steden.