Aan- en afvoer goederen nagenoeg stabiel in 2019

In 2019 werd 629 miljard kilogram goederen aangevoerd, 1% meer dan in 2018. Tegelijkertijd bleef de afvoer van goederen met 558 miljard kilogram nagenoeg gelijk. Ongeveer twee derde van de goederen komt over zee het land in. Ruim een kwart van de waarde van de aangevoerde goederen betreft machines en elektronica. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van de goederenstromen in ons land. Van alle inkomende goederen is 44% bestemd voor binnenlands gebruik, 40% wordt doorgevoerd en 16% wordt wederuitgevoerd.

Meeste goederen komen en gaan over zee

Van de 629 miljard kilogram aan goederenaanvoer bereikte 65% ons land per zeeschip, 15% kwam over de weg, 11% per binnenvaartschip en 8% per pijpleiding. Ook de goederenafvoer ging het vaakst over zee. Ruim een derde van de afgevoerde goederen ging per zeeschip, 23% verliet het land per binnenvaartschip, 19% over de weg en 17% per pijpleiding.


Met ongeveer 0,15% heeft de luchtvaart een klein aandeel in het brutogewicht van de inkomende en uitgaande goederenstromen. Per vliegtuig wordt vooral relatief waardevol stukgoed vervoerd. Het aandeel van de luchtvaart in de waarde van de goederen is dan ook veel groter: 4% van de aanvoer en 8% van de afvoer ging per vliegtuig. Naar verhouding komt een groot deel van de goederen die worden doorgevoerd over zee ons land binnen (83%). Na overladen worden deze goederen ook weer voor het grootste deel over zee, maar ook per binnenvaartschip of door de pijpleiding, afgevoerd. Ruim de helft van het goederengewicht voor wederuitvoer en voor binnenlands gebruik bereikte Nederland over zee.

Machines en elektronica goed voor een kwart van aanvoerwaarde

Van de totale waarde aan goederen die in 2019 werden aan- of afgevoerd werd 26% gevormd door machines en elektronica, 12% bestond uit transportmiddelen. Voedings- en genotmiddelen droegen 10% bij aan de waarde, basismetalen en metaalproducten 7%.

Uitgedrukt in gewicht bestond de goederenaanvoer voor 17% uit ruwe aardolie, voor 14% uit aardolieproducten, voor 9% uit voedings- en genotmiddelen en voor 9% uit chemische basisproducten en kunstmeststoffen. In de afvoer vormden aardolieproducten met 21% het grootste aandeel, gevolgd door chemische basisproducten en kunstmeststoffen (12%).

Meeste goederen uit Duitsland en Rusland

Uit Rusland en Duitsland werden in 2019 de meeste goederen naar ons land vervoerd, met achtereenvolgens 14% en 12% van het gewicht. Deze twee landen worden gevolgd door Noorwegen, IJsland en de Faeröereilanden (7%), de Verenigde Staten (6%), en België en Luxemburg (6%). Het Verenigd Koninkrijk kwam op de achtste plaats (4%). 
Ongeveer 35% van de uit Rusland aangevoerde goederen bestaat uit ruwe aardolie, 22% uit aardolieproducten en 19% uit kolen. Vanuit Duitsland worden voedings- en genotmiddelen (21%), zout, zand, grind en klei (18%), en chemische basisproducten en kunstmeststoffen (13%) aangevoerd.

China, Taiwan en Mongolië staan samen op de negende plek met 3% van het aangevoerde goederengewicht. Deze regio was goed voor een aandeel van 16% van de aanvoerwaarde. Dit komt door het hoge aandeel machines en elektronica (63%). Op de tweede plaats staat Duitsland met een aandeel van 13% in de aanvoerwaarde, gevolgd door de Verenigde Staten, België en de regio Oost-Europa (EU). Het Verenigd Koninkrijk staat op de negende plek met een aandeel van 4% in de waarde van de goederen die in Nederland werden gelost.

Bijna helft afgevoerde goederen naar buurlanden

Met bijna 170 miljard kilogram was Duitsland met afstand het land waar de meeste goederen naartoe werden vervoerd: 30% van de totale goederenafvoer. Tweede in deze rangorde is België (inclusief Luxemburg) met een aandeel van 15%. Bijna de helft van het brutogewicht van de afvoer ging dus naar een van de buurlanden. Twee derde van het gewicht van de goederenafvoer bleef binnen de Europese Unie.

Duitsland, België en Luxemburg hadden samen een aandeel van ruim 30% in de waarde van de afgevoerde goederen. Een vijfde ging naar Duitsland en 10% naar België en Luxemburg. Twee derde van de waarde van de afvoer in 2019 ging naar EU-landen.