17 procent minder snelgroeiende bedrijven in 2020

In 2020 was het aantal snelgroeiende bedrijven met bijna 17% afgenomen ten opzichte van 2019. In de meeste sectoren is het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020 gedaald. De horeca telde ruim 40% minder snelle groeiers in 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe voorlopige cijfers.

Een bedrijf is een snelle groeier als het aantal werknemers drie jaar op rij gemiddeld met minimaal 10% per jaar toeneemt. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben.Nederland telde in 2020 9,900 snelgroeiende bedrijven, zo’n 17% minder dan in 2019. Van 2014 tot 2018 verdubbelde het aantal snelle groeiers bijna van 6,800 tot bijna 12,700. In 2019 was het aantal afgenomen tot ongeveer 11,800.

Het effect van de coronacrisis is zichtbaar in het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020. In 2020 werd in bepaalde sectoren minder personeel geworven dan daarvoor, omdat sommige sectoren noodgedwongen tijdelijk hun deuren moesten sluiten.

Bijna 500 grote bedrijven groeien snel

De meeste snelgroeiende bedrijven zijn kleine bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen. Er zijn immers in totaal ook meer kleinere bedrijven dan grote bedrijven en bovendien bereikt een klein bedrijf eerder snelle groei dan een bedrijf met een groot personeelsbestand. In 2020 groeiden ruim 6,700 bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen snel. Ook was de daling van het aantal snelgroeiende bedrijven in zowel 2019 als 2020 in deze groep het grootst.

Bij de middelgrote bedrijven, met 50 tot 250 werkzame personen, zijn ruim 2,200 snelle groeiers te vinden in 2020. Dit is zo’n 18% van het totaal aantal middelgrote bedrijven. Hoewel dit het hoogste aandeel is van de onderscheiden grootteklassen, was ook hier het aantal snelle groeiers kleiner dan in 2019 en in 2018. Het aantal grote snelle groeiers – met 250 of meer werkzame personen – is met 490 bedrijven ongeveer op het niveau van 2017.

Restaurants en cafetaria’s nog steeds in de top 10 van snelle groeiers

Veel snelgroeiende bedrijven waren in 2020 te vinden in de softwareontwikkeling, de kinderopvang, en bij de restaurants. Het aantal snelgroeiende restaurants was echter fors lager dan in 2018 en 2019, namelijk 44% minder dan in 2019 en zelfs ruim 50% minder dan in 2018. Bij de uitzendbureaus was de afname van het aantal snelgroeiende bedrijven zelfs nog groter. In deze branches is het effect van de coronacrisis zichtbaar. Restaurants wierven minder personeel, en uitzendbureaus hadden minder opdrachtgevers. Op de negende plek in de top 10 van snelgroeiende bedrijven staan cafetaria’s, lunchrooms en vergelijkbare eetgelegenheden, maar dit aantal is ook bijna met een derde verminderd ten opzichte van een jaar eerder. De overige branches in de top 10 hadden minder afwijkende aantallen